Hae sivustolta

Kansainvälinen liiketoiminta

Valloitetaan maailma - yhdessä

Me tiedämme kokemuksesta, mitä kansainvälinen liiketoiminta vaatii onnistuakseen. Olemme luotettu neuvonantajasi kaikissa verotuksen ja juridiikan tarpeissa.

Ota yhteyttä

Pelikenttänä koko maailma

Kansainvälinen liiketoiminta tuo mukanaan lukemattomia mahdollisuuksia, mutta myös monia velvoitteita. Tilaisuuksiin tarttuminen edellyttää huolellista suunnittelua ja onnistunutta sekä oikea-aikaista reagoimista joskus nopeastikin muuttuviin tilanteisiin.

Me tiedämme kokemuksesta, mitä kansainvälisessä liiketoiminnassa onnistuminen vaatii. Vuosien varrella kerätyn asiantuntemuksemme sekä kattavan kumppaniverkostomme avulla navigoimme kokeneesti halki paikallisen sääntelyn ja avustamme sinua käytännön toimenpiteissä.

Olemme luotettu neuvonantajasi kaikissa kansainväliseen liiketoimintaan liittyvissä juridisissa ja verotuksellisissa tarpeissa. Oli kyse sitten projektitoimituksista, ulkomaisen tytäryhtiön perustamisesta, työntekijöiden liikkuvuudesta tai paikallisten raportointivaatimusten täyttämisestä, meiltä saat avuksesi kokeneen ja ratkaisukeskeisen tiimin.

Tunnemme kansainvälisen liiketoiminnan mahdollisuudet ja hallitsemme myös paikallisen sääntelyn. Kanssamme kasvulla ei ole rajoja.

Tukenasi kansainvälisen liiketoiminnan kaikissa vaiheissa

Kansainvälistyminen voi olla yritykselle tietoinen valinta tai olosuhteiden sanelema pakko. Molemmissa tapauksissa onnistuminen vaatii ennakoivaa suunnittelua, huolellista toteutusta ja ketterää reagointikykyä muuttuvissa tilanteissa.

Olemme omistajien sekä toimivan johdon tukena kaikissa kansainvälistymisen vaiheissa ja kuljemme asiakkaidemme rinnalla huolehtien pitkän aikavälin menestyksestä. Kattavan globaalin kumppaniverkostomme avulla yhdistämme kokonaiskuvan paikallisen kokemuksen hyödyntämiseen.

01

Kansainvälistymiseen valmistautuminen

Kansainvälinen liiketoiminta vaatii yritykseltä ja sen johdolta erilaista panostusta verrattuna puhtaasti kotimaiseen toimintaan. Tutun toimintaympäristön rinnalle aukeaa kokonaan uusi ulottuvuus, jossa sääntely, käytänteet ja toimintatavat voivat erota merkittävästi totutuista.

Näytä lisää

02

Laajentuminen ulkomaille

Kansainvälistyminen alkaa näkyä arjessa, kun yrityksellä on toimintaa myös muualla kuin Suomessa. Silloin on entistä tärkeämpää ymmärtää käytännön tasolla uuden toimintaympäristön asettamia vaatimuksia, kuten kohdemaan verolainsäädäntöä, paikallista toimintaa koskevia velvoitteita sekä raportointia koskevia standardeja.

Näytä lisää

03

Toiminnan tehostaminen

Toiminnan tehostaminen on ajankohtaista kansainvälisille yrityksille, joilla on jo vakiintunutta rajat ylittävää toimintaa sekä pysyvä läsnäolo useammassa kuin yhdessä valtiossa. Tällöin siirtohinnoittelumalliin, liiketoimien hinnoitteluun ja dokumentointiin liittyvät asiat ovat ratkaisevassa asemassa. Samalla on ajankohtaista arvioida verotuksellisen toimintamallin tehokkuutta sekä verovarmuutta.

Näytä lisää

04

Muutokset toiminnassa tai rakenteissa

Muutostilanteet, kuten esimerkiksi yrityskaupat ja muut järjestelyt, investoinnit, toiminnan siirto tai alasajo, ovat kansainvälisessä liiketoiminnassa erityisen haastavia tilanteita, sillä huomioon otettavaa sääntelyä sekä tilanteesta kiinnostuneita viranomaisia on vähintään kaksin verroin.

Näytä lisää

Referenssit: kansainvälinen liiketoiminta

Matka kaukaa pohjoisesta kansainvälisille areenoille on pitkä, mutta palkitseva. Alla olevista referensseistä pääset tutustumaan niihin moninaisiin tapoihin, joilla olemme mukana globaalisti toimivien asiakkaidemme arjessa.

Osaamisalueet: kansainvälinen liiketoiminta

Meillä on tietotaitoa sekä laaja-alaista liiketoimintaymmärrystä ja kokemusta kansainvälisen liiketoiminnan moninaisten haasteiden ratkaisemiseksi. Tutustu yksittäisiin osaamisalueisiimme tarkemmin.