Hae sivustolta

Kotimainen liiketoiminta

100% kotimaista asiantuntemusta

Rakennamme ratkaisuja yrityksille, jotka toimivat tai haluaisivat toimia Suomessa. Ratkaisemme haasteesi ja suunnittelemme tulevaisuutta, jotta sinä voit menestyä tänään.

Ota yhteyttä

Tuemme ja rakennamme suomalaisia menestystarinoita

Kotimaiseen liiketoimintaan liittyvän neuvonannon ytimessä ovat verotuksellinen ja juridinen ymmärrys sekä laaja tietotaito, jonka tuomme käytännönläheisesti osaksi niin kasvu- ja pk-yritysten kuin konsernien arkea. Asiakkaidemme kysymykset ja haasteet liittyvät usein kotimaiseen verolainsäädäntöön, päivittäisiin lakiasioihin, kuten liiketoimintasopimuksiin, yhtiöoikeuteen tai työoikeudellisiin kysymyksiin, arvonlisäverotukseen, palkitsemiseen ja yritysverotukseen. Avustamme sinua näiden aiheiden parissa suunnittelussa, mallintamisessa, kommentoinnissa ja toteutuksessa.

Tehtävämme on pitää yllä asiakkaamme liiketoiminnan vauhtia ja jatkuvuutta ratkaisemalla verotuksen ja juridiikan haasteita, kauan ennen kuin niistä tulee ongelmia.

Tukenasi kotimaisen liiketoiminnan kaikissa vaiheissa

Suomessa toimivalla yrityksellä tarve vero- ja lakiosaamiselle tulee ajankohtaiseksi esimerkiksi taloushallinnon, yhtiön johdon tai osakkaiden pyynnöstä. Usein tarve herää myös viranomaiskirjeen tai asiakkaalta tulleen vaatimuksen seurauksena. Neuvomme asiakkaitamme kaikissa käytännön asioissa yrityksen eri vaiheissa.

01

Liiketoiminnan alkuvaiheet

Liiketoiminnan alkuvaiheen verotukselliset ja lakisääteiset velvoitteet alkavat jo yhtiön perustamisesta. Kysymyksiä tulee eteen niin osaavia henkilöitä palkattaessa kuin heitä sitoutettaessa yhtiöön tai esimerkiksi tarkoituksenmukaisen yritysrakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa sekä arvonlisäverorekisteröinneissä ja -ilmoituksissa.

Näytä lisää

02

Yrityksen kasvuvaiheet

Kasvuvaiheen yrityksissä ajankohtaiset aiheet ovat usein sopimusten, henkilöstön sekä verotuksen suunnittelun ja optimoinnin ympärillä. Vuosien varrella olemme nähneet ja selvittäneet useita vauhtisokeudessa hoitamatta jääneitä asioita. Sen ansiosta käytössäsi on kokeneita moniosaajia, jotka osaavat ratkaista tilanteita juuri silloin, kun tilanne on päällä – mutta ennen kaikkea osaajia, jotka ennakoivat, ettei näihin tilanteisiin jouduta.

Näytä lisää

03

Liikkeen vakiinnuttaminen ja tehostaminen

Paikkansa vakiinnuttaneiden yritysten kanssa valmistaudumme verotarkastuksiin ja ylläpidämme tietoa verolainsäädännön muutoksista. Käymme läpi sopimuksia sekä yhtiöoikeutta, ja varmistamme haluttujen tavoitteiden täyttymisen ja riitatilanteiden ehkäisemisen. Vastaamme Verohallinnon selvityspyyntöihin, teemme ennakkoratkaisuhakemuksia ja selvitämme veroriitoja.

Näytä lisää

04

Yritystoiminnan merkittävät muutokset

Muutostilanteet liike- ja yritystoiminnassa voivat olla haastavia, sillä ne eivät aina lähde yrityksestä itsestään. Suomessa toimivissa yrityksissä muutostilanteet koskevat usein työntekijöiden irtisanoutumisia, yt- eli muutosneuvotteluita, sopimusten uudelleenneuvottelua, rahoitusneuvotteluita ja sopimusehtojen muutoksia. Myös kassan hallinta ja toiminnoista luopuminen voivat aiheuttaa muutoksia yhtiön verotukseen ja vaatia myös lakisääteisiä toimenpiteitä.

Näytä lisää

Referenssit: kotimainen liiketoiminta

Suomi on täynnä mahtavia menestystarinoita. Alla olevista referensseistä pääset tutustumaan niihin moninaisiin tapoihin, joilla olemme mukana kotimaassa toimivien asiakkaidemme arjessa.

Osaamisalueet: kotimainen liiketoiminta

Meillä on tietotaitoa sekä laaja-alaista liiketoimintaymmärrystä ja kokemusta kotimaisen liiketoiminnan moninaisten haasteiden ratkaisemiseksi. Tutustu yksittäisiin osaamisalueisiimme tarkemmin.