Hae sivustolta

Arvonlisäverotus

Arvonlisäverotus on osa yritysten jokapäiväistä liiketoimintaa

Lähes kaikki kotimaisesti ja kansainvälisesti toimivat yritykset ovat tekemisissä arvonlisäverotuksen ja siihen liittyvien kysymysten kanssa päivittäin. Yritysten on tärkeää varmistaa arvonlisäverotukseen liittyvien prosessiensa oikeellisuus tarpeettomien riskien välttämiseksi, mutta yhtä lailla optimoida arvonlisäverotuksen vaikutukset liiketoiminnassa, jotta yrityksille ei synny tarpeettomia verokuluja.

Arvonlisäverokäsittelyyn vaikuttavat monet seikat, kuten se onko kyse tavaran vai palvelun myynnistä ja minkä maan arvonlisäveroäännöksiä myyntiin sovelletaan. Kansainväliseen tavara- ja palvelukauppaan, kansainvälisiin projektitoimituksiin, alihankintatilanteisiin sekä yritysjärjestelyihin liittyy suuri määrä arvonlisäverosääntelyä ja – kysymyksiä. Lisäksi tiettyihin toimialoihin liittyy arvonlisäverotuksessa myös paljon erityistä sääntelyä. Tällaisia toimialoja ovat muun muassa kiinteistöliiketoiminta, rakennusala, sosiaali- ja terveysala sekä rahoitus- ja vakuutusala.

Arvonlisäverotusta ja välillistä verotusta koskeva sääntely muuttuu jatkuvasti, minkä vuoksi sekä riskien välttäminen että arvonlisäverovaikutusten optimointi liiketoiminnassa voi olla yrityksille haastavaa ja vaatia sääntelymuutosten jatkuvaa seurantaa. Vastausten löytäminen vaatii oikeiden kysymysten esittämistä sekä asianmukaisten taustatietojen keräämistä. Sen me osaamme.

Arvonlisäverotuksen kasvava merkitys

Arvonlisäverotuksen ja välillisen verotuksen merkitys tämän päivän globaalissa taloudessa kasvaa jatkuvasti. Arvonlisäverot ja muut välilliset verot ovat merkittävä tulonlähde valtioille. Esimerkiksi vuonna 2022 arvonlisävero muodosti Suomen valtiolle suurimman yksittäisen tulonlähteen. Sen vuoksi välillisten verojen keräämiseen verotuloina kohdistuu suurta kiinnostusta. Lisäksi myös väärinkäytösten torjunnan estäminen ja niin sanotun alv-vajeen tilkitseminen ovat valtioiden huomionkohteena. Välillistä verotusta koskeva sääntely ja oikeuskäytäntö muuttuvatkin jatkuvasti.

Me varmistamme, että asiakkaamme voivat keskittyä liiketoimintaansa ilman ylimääräisiä huolia, tarpeettomia riskejä tai kohtuutonta hallinnollista vaivaa. Olemme ylpeitä tiiviistä yhteistyöstämme asiakkaidemme kanssa ja mahdollisuudesta tarjota konkreettista apua, jota he tarvitsevat tietoon perustuvien päätösten tekemiseen.

Palveluvalikoimamme

Liiketoimintamallin suunnittelu, kartoitus ja optimointi
Liiketoiminnan muutostilanteiden seurannaisvaikutukset
Kansainväliset tavaravirrat ja tullikysymykset
Kansainväliset projektitoimitukset
Kansainvälisen palvelukaupan arvonlisäveroselvitykset
Koulutukset
Ohjeistukset ja sisäiset arvonlisäverokartoitukset
Ennakolliset menettelyt
Verotarkastukset
Oikaisu- ja valitusasiat
Rekisteröinnit ja compliance

Verotuksen ja juridiikan osaaminen tukenasi

Avullamme varmistat, että pystyt tekemään perusteltuja päätöksiä kaikissa yritystoimintasi vaiheissa. Olipa kyseessä kansainvälinen tai kotimainen tilanne, yrityskauppa tai muu rakennejärjestely tai henkilökohtaisen neuvonannon tarve, käytössäsi ovat aina kokeneet osaajat, jotka tietävät tilanteeseesi sopivat työkalut.

Kansainvälinen liiketoiminta

Kokonaisvaltaista tukea kasvuun ja kansainvälisen liiketoiminnan arkeen.

valloitetaan maailma – yhdessä

Kotimainen
liiketoiminta

Käytännönläheistä verotusta ja juridiikkaa kotimaisille yrityksille sekä konserneille.

100% kotimaista asiantuntemusta

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Kokemuspohjaista lisäarvoa yrityskauppoihin ja muihin rakennejärjestelyihin.

Se on vain järjestelykysymys

Yrittäjät ja yksityishenkilöt

Henkilökohtaista neuvonantoa yrittäjäosakkaille ja muille yksityishenkilöille.

Varaudu menestykseen