Hae sivustolta

Palkitseminen

Kokonaisvaltainen palkitseminen yrityksen kilpailuetuna

Arvokkaat työntekijät ovat yritystoiminnan ytimessä. Heistä kilpaillaan ja heidät halutaan sitouttaa yritykseen menestyvän liiketoiminnan ajureina. Jo suunnitteluvaiheessa palkitsemisratkaisuiden on oltava kokonaisvaltaisesti suunniteltuja ja perustuttava yrityksen strategiaan ja arvoihin. Onnistunut palkitseminen ottaa huomioon niin yrityksen kuin henkilöstön tavoitteet ja ohjaa konkreettisella tasolla tekemistä haluttuun suuntaan.

Räätälöidyt palkitsemismallit sitouttavat työntekijät organisaatioon kustannustehokkaasti. Palkitseminen ei kuitenkaan ole ainoastaan työntekijöiden motivointia, vaan sitä suunniteltaessa tulee huomioitavaksi lähes aina erilaisia verotuksen, sosiaaliturvan, työoikeuden, yhtiöoikeuden, sopimusoikeuden ja osakeyhtiölain velvoitteita.

Mitä aiemmin olet liikkeellä ja pystyt sitouttamaan henkilöstösi, sitä tehokkaammin palkitsemismalli voidaan suunnitella myös verotuksellisesti. Työnantajan näkökulmasta haastetta aiheuttaa palkitsemisen liittyminen työntekijöiden henkilökohtaiseen verotukseen. Siksi pyrimme aina varmistamaan, että palkitseminen on vastuullista, ja että asiakkaamme tunnistavat palkitsemiseen liittyvät työnantajavelvoitteensa sekä tiedostavat valittuun palkitsemismalliin mahdollisesti liittyvät riskit.

Business-tyylisesti pukeutunut nainen istuu modernissa toimistossa.

Palkitseminen elinkaaren eri vaiheissa

01

Liiketoiminnan alku

Liiketoiminnan alku on otollinen hetki toimivan palkitsemisjärjestelmän suunnitteluun ja toteuttamiseen. Toiminnan alkuvaiheessa palkitsemisjärjestelmien toteutus on tyypillisesti yksinkertaisempaa ja usein osapuolille edullisempaa. Avustamme teitä tarpeenne mukaan myös yhtiön perustamisessa, osakassopimusten laatimisessa ja tarvittavissa rekisteröinneissä.

02

Yritystoiminnan kasvu ja laajentuminen

Kun perusteet ovat kunnossa, kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten kanssa tarkastelemme usein olemassa olevia palkitsemismalleja tai avustamme luomaan kokonaan uusia järjestelmiä. Arvioimme kanssasi palvelevatko olemassa olevat järjestelmät yrityksen strategiaa, tarvitseeko uusia avainhenkilöitä sitouttaa, tai onko palkitsemiseen tullut uutta lainsäädäntöä, joka voisi tarjota mahdollisuuksia juuri teille. Yritystoiminnan kansainvälisen laajentumisen tilanteissa tarkastelemme palkitsemisjärjestelmää kunkin paikallisen maan lainsäädännön valossa ja toteutamme tarvittaessa rinnakkaisjärjestelmiä muihin toimintamaihin.

03

Toiminnan vakiinnuttaminen ja tehostaminen

Vakiintuneille ja toimintaa tehostaville yrityksille teemme riskiarviointeja ja olemassa olevan mallin kartoituksia. Näille yrityksille on tyypillistä panostaa johdon palkitsemiseen sekä etuuksiin. Varmistamme aina, että palkitseminen on toteutettu verotuksellisesti oikein.

04

Liiketoiminnan merkittävät muutokset

Liiketoiminnan merkittäviä muutostilanteita ovat esimerkiksi exit-tilanteet, yrityskaupat, yritysjärjestelyt ja muut omistukselliset muutokset. Arvioimme muutoksen vaikutukset työntekijän ja yrityksen verotuksen, sosiaaliturvamaksujen  ja työoikeuden näkökulmasta ja hoidamme käytännön järjestelyt.

Sitouta kustannustehokkaasti räätälöidyillä palkitsemismalleilla

Ideaalitilanne palkitsemisen suunnittelulle ja toteuttamiselle on liiketoiminnan alussa, tai heti kun avainhenkilöiden sitouttaminen on ajankohtaista. Palkitsemisjärjestelmien tarkastaminen tulee usein ajankohtaiseksi myös silloin kun osallistujien piiriä tai palkitsemisjärjestelmän kattavuutta halutaan laajentaa, liiketoimintastrategiaa muutetaan, palkataan uusia avainhenkilöitä tai kun halutaan vain pohtia uusia mahdollisuuksia tukemaan oman liiketoiminnan liikettä – esimerkiksi kohti tulevaa exitiä. Välillä palkitseminen tulee ajankohtaiseksi sijoituskierrosten myötä, yrityksen kansainvälistyessä tai liittyessä osaksi isompaa palkitsemisjärjestelmää.

Löydämme yrityksenne liiketoimintaa ja henkilöstöä tukevat palkitsemisratkaisut, joilla sitoutatte henkilöstöä ja varmistatte onnistuneen liiketoiminnan kehityksen. Suunnittelemme palkitsemisstrategioita, kuten suoritusperusteisia- ja osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä, bonusjärjestelmiä, kannustinohjelmia ja palkitsemisen mittaristoja.

Mallinnamme palkitsemisjärjestelmien taloudellisia vaikutuksia ja vastaamme sekä työnantajan, että työntekijöiden verokysymyksiin. Hoidamme järjestelmän juridisen toteutuksen ja dokumentoinnin sekä avustamme siitä viestimisessä. Hyvällä suunnittelulla varmistetaan, että palkitsemisjärjestelmä täyttää lain asettamat velvoitteet ja toteuttaa sille asetetut tavoitteet. Ennakoinnilla ja suunnittelulla vältetään ongelmia, minimoidaan riskejä, ja mikä tärkeintä, sitoutetaan työntekijöitä.

Verotuksen ja juridiikan osaaminen tukenasi

Avullamme varmistat, että pystyt tekemään perusteltuja päätöksiä kaikissa yritystoimintasi vaiheissa. Olipa kyseessä kansainvälinen tai kotimainen tilanne, yrityskauppa tai muu rakennejärjestely tai henkilökohtaisen neuvonannon tarve, käytössäsi ovat aina kokeneet osaajat, jotka tietävät tilanteeseesi sopivat työkalut.

Kansainvälinen liiketoiminta

Kokonaisvaltaista tukea kasvuun ja kansainvälisen liiketoiminnan arkeen.

valloitetaan maailma – yhdessä

Kotimainen
liiketoiminta

Käytännönläheistä verotusta ja juridiikkaa kotimaisille yrityksille sekä konserneille.

100% kotimaista asiantuntemusta

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Kokemuspohjaista lisäarvoa yrityskauppoihin ja muihin rakennejärjestelyihin.

Se on vain järjestelykysymys

Yrittäjät ja yksityishenkilöt

Henkilökohtaista neuvonantoa yrittäjäosakkaille ja muille yksityishenkilöille.

Varaudu menestykseen