Hae sivustolta

Yritysvastuu

Vastuullisuus osana ydinliiketoimintaa

Vastuullinen yritys tunnistaa liiketoimintansa vaikutukset ympäristölle, yhteiskunnalle ja eri sidosryhmille. Lisäksi vastuullinen yritys tunnistaa vastuullisuuden merkityksen omalle liiketoiminnalleen. Vastuullisuus ei tapahdu itsestään, vaan se vaatii aktiivisia tekoja, päätöksiä ja sisäisiä prosesseja arjen toiminnan tueksi. Se on kokonaisvaltainen ja kiinteä osa yrityksen ydinliiketoimintaa ja arvonmuodostusta.

Yritysvastuu on merkittävässä muutoksessa pakollisen lainsäädännön lisääntyessä ja sidosryhmien vastuullisuutta koskevien odotusten kasvaessa. Vaikka osa yritysvastuuta koskevasta uudesta sääntelystä koskee ensin isompia yrityksiä, samat vaatimukset ulottuvat myös pk-yrityksiin osana isompien tuotantoketjuja.

Vastuullisuus jakautuu kolmeen osa-alueeseen – ympäristövastuuseen (environmental), sosiaaliseen vastuuseen (social) sekä hyvään hallintoon (governance). Jotta vastuullisuus saadaan osaksi päivittäistä arkea ja käytäntöjä, yrityksen tulisi tunnistaa liiketoiminnan kannalta keskeiset vastuullisuuden teemat.

Business-tyylisesti pukeutunut nainen keskustelee iloisesti kollegansa kanssa modernissa toimistossa.

Tuomme yritysvastuun osaksi päivittäistä arkea, päätöksentekoa ja sisäisiä prosesseja

Olemme erikoistuneet sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon kysymyksiin. Tuemme yrityksiä yritysvastuutyön aloittamisessa, olennaisuusanalyysien laatimisessa, suunnitelmien ja tavoitteiden asettamisessa sekä vastuullisuusraportoinnissa.  

Verovastuullisuus-workshop
Vastuullisuuskartoitus
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskartoitus
ESG Due Diligence
Johtamis- ja organisaatiokulttuurin kartoitus
Hallitusten vastuullisuus -workshop

Kohti yritysvastuuta

Vastuullisuudesta on tullut toiminnan olemassaolon edellytys, ja sen vaikutukset näkyvät selkeästi esimerkiksi työntekijöiden houkuttelemisessa ja sitouttamisessa, rahoituksen saamisessa sekä asiakkuuksien hankkimisessa ja ylläpitämisessä.

Pitkällä aikavälillä yritysvastuu tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja innovaatioita. Se on yhteydessä yrityksen kasvuun ja kannattavuuteen sekä auttaa riskien ja maineen hallinnassa ja lisää työtyytyväisyyttä. Tämä vahvistaa työntekijöiden sitoutumista sekä positiivista työnantajamielikuvaa. Se vastaa sidosryhmien kasvaviin odotuksiin sekä lisääntyneeseen lainsäädäntöön ja on merkittävä osa suuryritysten tuotantoketjujen vastuullisuusvaatimuksia. 

Verotuksen ja juridiikan osaaminen tukenasi

Avullamme varmistat, että pystyt tekemään perusteltuja päätöksiä kaikissa yritystoimintasi vaiheissa. Olipa kyseessä kansainvälinen tai kotimainen tilanne, yrityskauppa tai muu rakennejärjestely tai henkilökohtaisen neuvonannon tarve, käytössäsi ovat aina kokeneet osaajat, jotka tietävät tilanteeseesi sopivat työkalut.

Kansainvälinen liiketoiminta

Kokonaisvaltaista tukea kasvuun ja kansainvälisen liiketoiminnan arkeen.

valloitetaan maailma – yhdessä

Kotimainen
liiketoiminta

Käytännönläheistä verotusta ja juridiikkaa kotimaisille yrityksille sekä konserneille.

100% kotimaista asiantuntemusta

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Kokemuspohjaista lisäarvoa yrityskauppoihin ja muihin rakennejärjestelyihin.

Se on vain järjestelykysymys

Yrittäjät ja yksityishenkilöt

Henkilökohtaista neuvonantoa yrittäjäosakkaille ja muille yksityishenkilöille.

Varaudu menestykseen