Hae sivustolta

Maahantuojien hiilirajamekanismin raportointivelvoite

Euroopan unionin uusi hiilirajamekanismia (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) koskeva tavaroiden raportointivelvoite tulee koskemaan kaikkia yrityksiä ja yksityishenkilöitä, jotka tuovat maahan CBAM-tavaroita.

Sini Paljärvi

Julkaistu 06.07.2023

TIETOISKU: Uusi raportointivelvoite maahantuojille. Uuden raportointivelvoitteen myötä ensimmäinen raportointi tapahtuu tammikuussa 2024 ajanjaksolta 1.10.-31.12.2023.

Euroopan unionin uusi hiilirajamekanismia (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) koskeva tavaroiden raportointivelvoite tulee koskemaan kaikkia yrityksiä ja yksityishenkilöitä, jotka tuovat maahan CBAM-tavaroita. CBAM-tavaroiden maahantuojien tulee olla valmiita keräämään raportoitavia tietoja 1.10.2023 lähtien.

Mikä?

Hiilirajamekanismi on osa Euroopan vihreän kehityksen 55-valmiuspakettia, jonka tarkoituksena on ehkäistä päästöjen ohjautumista EU:n ulkopuolelle.

Kuka?

Raportointivelvoite tulee koskemaan kaikkia yrityksiä ja yksityishenkilöitä, jotka tuovat maahan CBAM-tavaroita. Raportin voi tehdä joko maahantuoja tai hänen edustajansa.

Mitä?

Mekanismia sovelletaan tiettyihin EU:n asetuksessa määriteltyihin tavaroihin. CBAM-tavaroita ovat:

 • tietyt rauta- ja terästavarat (näistä tavaroista valmistetut tavarat, esimerkiksi ruuvit, mutterit ja prikat)
 • rautamalmi
 • tietyt lannoitteet
 • tietyt alumiinitavarat
 • tietyt sementtitavarat
 • tietyt kemikaalit
 • sähkö.

CBAM-tavaroita eivät ole:

 • vähäarvoiset, eli enintään 150 euron arvoiset lähetykset
 • henkilökohtaisissa matkatavaroissa tuotavat CBAM-tavarat, joiden yhteenlaskettu arvo on enintään 150 euroa
 • sotilastarkoituksiin käytettävät tavarat
 • tavarat, joiden alkuperämaa on Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi
 • tavarat, jotka ovat peräisin Büsingenin, Helgolandin, Livignon, Ceutan, Melillan alueilta.

CBAM-tavaroiden tullinimikkeet on lueteltu Tullin sivuilla.

Miten ja milloin?

Siirtymäkauden raportointia (vuodet 1.10.2023-31.12.2025) varten tarvittavia tietoja ovat:

 • tuontitavaran määrä
 • tavaran suorat ja epäsuorat päästöt
 • mahdollinen alkuperämaassa maksettu hiilen hinta ja siitä saadut kompensaatiot.

Siirtymäkaudella maahantuoja tai hänen edustajansa raportoi neljännesvuosittain komissiolle CBAM-tavaroista.

Vuoden 2026 alusta alkaa velvollisuus CBAM-ilmoitusten antamisesta. Vuosi-ilmoitusten antamista varten on haettava valtuutetun CBAM-ilmoittajan lupa. Valtuutettu CBAM-ilmoittaja toimittaa vuosi-ilmoituksen komissiolle CBAM-rekisteriin vuosittain 31.5. mennessä. Ilmoituksessa annetaan tiedot tuontitavarasta ja sen suorista päästöistä sekä tiedot tarvittavien CBAM-todistusten määrästä. CBAM-ilmoituksen tiedot tarkistaa akkreditoitu todentaja. Hiilirajamekanismin käyttöönoton toisessa vaiheessa vuodesta 2026 lukien alkaa myös hiilirajamekanismin mukaisen maksun kerääminen asteittain.

Maahantuojan tarkistuslista

✔ Tarkista maahantuotko CBAM-tavaroita (tarkista CBAM-tavaroiden tullinimikkeet Tullin nettisivuilta)

✔ Jos kyllä: Valmistaudu siirtymäajan raportointiin:

 • Varmista, että yritykselläsi on EORI-numero
 • Varmista, että saat tavaroiden valmistajalta tai myyjältä siirtymäajan raportointia varten tarvittavat tiedot 1.10.2023 lähtien

✔ Jos kyllä: Valmistaudu hiilirajamekanismin käyttöönoton toiseen vaiheeseen

 • Seuraa hiilirajamekanismin käyttöönoton kehitystä EU-tasolla sekä Suomessa
 • Valmistaudu CBAM-ilmoittajan luvan hakemiseen ja vuosi-ilmoittamiseen

Haluamme olla avuksi!

Autamme mielellään yritystäsi uusien velvoitteiden selvittämisessä ja raportoinnin käynnistämisessä. Alderilla on kokonaisvaltaista osaamista yrityksiä koskevan verotusasioiden ja juridiikan eri osa-alueilta. Avustamme ja autamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä asiakaslähtöisesti löytämään tilanteen kannalta parhaat ratkaisut ottamalla huomioon muuttuvan sääntelyn ja ajankohtaisen oikeuskäytännön.

Miten me voisimme olla sinulle avuksi? Lue lisää palveluistamme.