Hae sivustolta

Veroprosessit

Veroprosessit haltuun

Vaikka yrityksessä hoidettaisiin asiat suunnitellusti, vastaan voi tulla eriäviä näkemyksiä tai tulkintatilanteita veroviranomaisen kanssa. Veroprosessit tarkoittavat veroriitoja eli verotukseen liittyvää kotimaista oikeudenkäyntiä tai kansainvälistä riidanratkaisua. Veroriitoja voi syntyä veroviranomaisen ja yrityksen tai eri maiden välille, johtuen eriävistä tavoista tulkita verolainsäädäntöä, verovähennyksiä, tulolähteitä ja muuta sääntelyä.

Me tunnemme veroprosessit, arvioimme tilanteesi sekä siihen liittyvät mahdollisuudet, ja otamme kokonaisuuden haltuun. Emme aloita riitelyä pelkästä ilosta tai riitele turhasta, vaan arvioimme aina asiakkaan edun. Uskallamme myös kertoa, jos jokin ei ole järkevää tai taloudellisesti kannattavaa. Tiedämme miltä vuosilta muutosta kannattaa hakea, mitä menetelmää käyttää sekä ottaa huomioon prosessien seurannaisvaikutukset.

Veroriitojen selvitys

Tyypillisesti riitatilanteet lähtevät purkautumaan selvityspyynnöstä. Jos verovelvollinen ja veroviranomaiset eivät yhdessä pysty ratkaisemaan erimielisyyksiä, riita voi päätyä tuomioistuimen käsiteltäväksi. Toinen tyypillinen veroriidan käynnistävä tilanne on ennakkoratkaisun hakeminen Verohallinnolta.

Vaikka ennakkoratkaisu olisi hakijan käsityksen mukainen, voi veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö valittaa ennakkoratkaisusta ja näin käynnistää veroriidan. Mitä aiemmin neuvonantaja on mukana prosessissa, sitä tehokkaammin riita saadaan ratkaistua  ja turhilta kustannuksilta vältytään. Mahdollisuudet menestymiseen paranee, kun käytössäsi on verotuksen ja oikeuskäytännön moniosaaja ja verojuridiikan syväosaaminen.

Tiedämme miltä vuosilta muutosta kannattaa hakea ja mitä menetelmää käyttää huomioiden seurannaisvaikutukset

Erimielisyydet tulevat usein esille veroilmoitusten, verotarkastusten, yritysjärjestelyiden ja yrityskauppojen sekä veroviranomaisen selvityspyyntöjen yhteydessä. Merkittävimmät kysymykset liittyvät välillisen verotukseen, rakenteisiin, erityisesti kansainvälisillä yrityksillä siirtohinnoittelukysymyksiin ja yksityishenkilöillä omaisuudensiirtotilanteisiin.

Tulkintakysymykset liittyvät usein tuloveron lisäksi muun muassa arvonlisäveroon, alkoholiveroon, autoveroon, jäteveroon, kiinteistöveroon, virvoitusjuomaveroon, henkilö- ja lahjaveroon sekä perintöveroon. Nousevana trendinä ovat viime aikoina olleet myös kansainväliset, eri maiden väliset veroriidat, joissa tulkitaan esimerkiksi verosopimuksia eriävällä tavalla. Kansainvälisissä riitatilanteissa käytössäsi on laaja osaamisemme sekä kumppaniverkostomme, joka tulkitsee ja ymmärtää paikallista sääntelyä.  

Riitatilanteissa kirjelmissä kerrotaan ikään kuin tarinaa. Ajattelemme, että jos tarinassa on aukkoja, vastapuoli kyllä täyttää ne. Siksi meille on erityisen tärkeää tunnistaa asiakkaan etu ja kertoa asioista niin kuin ne ovat. Näihin nojaten etsimme juridista tukea halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Kokemuksemme veroprosesseista ja -riitelystä ulottuu kotimaan lisäksi myös EU -tasolle ja laajemmin kansainvälisille vesille. Riitelyn sijaan uskomme ennen kaikkea ennakointiin, oikea-aikaiseen ja huolelliseen asioiden hoitamiseen.

Verotuksen ja juridiikan osaaminen tukenasi

Avullamme varmistat, että pystyt tekemään perusteltuja päätöksiä kaikissa yritystoimintasi vaiheissa. Olipa kyseessä kansainvälinen tai kotimainen tilanne, yrityskauppa tai muu rakennejärjestely tai henkilökohtaisen neuvonannon tarve, käytössäsi ovat aina kokeneet osaajat, jotka tietävät tilanteeseesi sopivat työkalut.

Kansainvälinen liiketoiminta

Kokonaisvaltaista tukea kasvuun ja kansainvälisen liiketoiminnan arkeen.

valloitetaan maailma – yhdessä

Kotimainen
liiketoiminta

Käytännönläheistä verotusta ja juridiikkaa kotimaisille yrityksille sekä konserneille.

100% kotimaista asiantuntemusta

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Kokemuspohjaista lisäarvoa yrityskauppoihin ja muihin rakennejärjestelyihin.

Se on vain järjestelykysymys

Yrittäjät ja yksityishenkilöt

Henkilökohtaista neuvonantoa yrittäjäosakkaille ja muille yksityishenkilöille.

Varaudu menestykseen