Hae sivustolta

Juridiikka

Lakineuvontaa, joka ennakoi riskejä, säästää kustannuksia ja ehkäisee riitatilanteita

Juridiikka on osa jokaisen yrityksen arkea. Parhaimmillaan se nivoutuu osaksi liiketoimintaa sujuvasti ja mutkattomasti koko yrityksen elinkaaren ajan. Juridiikka on merkityksellisessä roolissa yritysten jokapäiväisessä toiminnassa, kuten hallinnossa, sopimusasioissa ja lakisääteisten velvoitteiden noudattamisessa, mutta lisäksi sillä on merkittävä asema myös liiketoiminnan riskien vähentämisessä, yrityksen arvon kasvattamisessa sekä mahdollisissa muutos- ja riitatilanteissa.

Me tarjoamme liiketoimintaanne vahvistavaa ja kehittävää juridista neuvonantoa. Toimimme tukenanne kokonaisvaltaisesti juridisissa kysymyksissänne, auttaen teitä keskittymään olennaiseen, eli itse liiketoimintaan. Meiltä saatte  käytännönläheistä ja tehokasta neuvonantoa. Katsomme asioita useasta eri näkökulmasta, pitäen liiketoimintanne aina kaiken ytimessä.

Juridiikkaa yrityksen kaikkiin vaiheisiin

Toimimme juridisena kumppanina koko yhtiön elinkaaren ajan, perustamisesta erilaisiin muutostilanteisiin ja purkamiseen saakka. Avustamme päivittäisissä lakiasioissa yhtiön liiketoiminnan ja hallinnon tukena sekä valmistaudumme kanssasi rahoituskierroksiin, omistus- ja rakennejärjestelyihin ja yrityskauppoihin. Laadimme ja kommentoimme liiketoimintasopimuksia, työsopimuksia, johtajasopimuksia, osakassopimuksia ja muita kaupallisia sopimuksia sekä avustamme sopimusneuvotteluissa. Avustamme riitojen ennaltaehkäisyssä sekä henkilöstöön liittyvissä juridisissa kysymyksissä.

Olemme apunasi kansainvälistymisessä, etabloitumisissa ulkomaille sekä henkilöstön kansainvälisen liikkuvuuden kysymyksissä, ja suunnittelemme ja toteutamme henkilöstön palkitsemisjärjestelmiä.

Hoidamme myös yksityishenkilöiden perhe- ja jäämistöoikeudellisia asioita. Suunnittelemme ja laadimme asiakkaalle heidän tarpeidensa mukaiset perheoikeudelliset asiakirjat kuten testamentit, edunvalvontavaltakirjat sekä avioehdot. Perheenjäsenen poismenon myötä avustamme perunkirjoituksessa sekä perinnönjaossa. Lisäksi avustamme perheyhtiöitä sukupolvenvaihdoksissa. Asiakirjojen laadinnassa huomioimme juridiikan lisäksi verotukselliset kysymykset, jotta suunnitellut varallisuuden siirrot voidaan toteuttaa mahdollisimman järkevästi.

Ennen yrityskauppoja tai rahoituskierroksia teemme sisäisiä tarkastuksia, joiden yhteydessä huolehdimme siitä, että yhtiön sopimukset ja muut hallinnolliset dokumentaatiot ovat kunnossa. Yrityskaupoissa teemme oikeudellisia due diligence -selvityksiä, avustamme kauppakirjaneuvotteluissa ja muun transaktiodokumentaation laatimisessa. Yrityskaupoissa huomioimme juridiikan lisäksi myös verotuksen ja integraation yrityskaupan jälkeisessä arjessa. Yrityskauppojen lisäksi suunnittelemme ja toteutamme omistus- ja rakennejärjestelyitä.

Verotuksen ja juridiikan osaaminen tukenasi

Avullamme varmistat, että pystyt tekemään perusteltuja päätöksiä kaikissa yritystoimintasi vaiheissa. Olipa kyseessä kansainvälinen tai kotimainen tilanne, yrityskauppa tai muu rakennejärjestely tai henkilökohtaisen neuvonannon tarve, käytössäsi ovat aina kokeneet osaajat, jotka tietävät tilanteeseesi sopivat työkalut.

Kansainvälinen liiketoiminta

Kokonaisvaltaista tukea kasvuun ja kansainvälisen liiketoiminnan arkeen.

valloitetaan maailma – yhdessä

Kotimainen
liiketoiminta

Käytännönläheistä verotusta ja juridiikkaa kotimaisille yrityksille sekä konserneille.

100% kotimaista asiantuntemusta

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Kokemuspohjaista lisäarvoa yrityskauppoihin ja muihin rakennejärjestelyihin.

Se on vain järjestelykysymys

Yrittäjät ja yksityishenkilöt

Henkilökohtaista neuvonantoa yrittäjäosakkaille ja muille yksityishenkilöille.

Varaudu menestykseen