Hae sivustolta

Kolumni: Suomi on yritysten veroparatiisi 2.0

Viimeaikainen kehityskulku herättääkin kysymyksen: pitäisikö veroparatiisin määritelmää muokata? Ja miltä näyttäisi veroparatiisi 2.0?

Petteri Rapo

Julkaistu 14.04.2021

Veroparatiiseista puhuttaessa mielleyhtymät ovat yleensä hyvin samankaltaisia: huojuvien palmujen ja trooppisen auringon alla piilotellaan ahkeralla yritystoiminnalla ansaittuja varoja.

Muiden rantakävijöiden asustusta minimaalisempaa on ainoastaan paikallinen viranomaisvalvonta ja veroaste. Mahdollinen läpinäkyvyyskin rajoittuu lähinnä palmujen lehvästöön, koska tietoja sen katveessa lepäävästä yritysvarallisuudesta ei vahingossakaan jaeta ainakaan pohjoisempien valtioiden kanssa.

Tällaista veroparatiiseihin liittyvää narratiivia toistetaan median lisäksi erinäisten verotusta seuraavien kansalaisjärjestöjen tasaisin väliajoin tapahtuvissa ulostuloissa – vuodesta toiseen. Ja vaikka tietyissä valtioissa suhtautuminen verotuksen kansainvälisten pelisääntöjen noudattamiseen onkin hyvin välinpitämätöntä, on tarinassa yksi suuri epäkohta: tämän päivän kansainvälisten konsernien näkökulmasta yllä kuvailtu toimintaympäristö ei ole suinkaan paratiisi vaan pahimman luokan painajainen.

Samalla kun olkatoppaukset, vyölaukut, Uggit ja maastokuvio jäivät 2010-luvulle tultaessa aiempien vuosikymmenen muotikuvastoon, muuttuivat myös kansainvälisesti toimivien yritysten veroihin liittyvät painotukset. Minimaalisen veroasteen tavoittelun tilalle on tullut ajatus kestävästä toimintamallista, joka tukee verotuksen ennustettavuutta ja minimoi siihen liittyviä riskejä. Ja toisin kuin edellä mainitut muotikammotukset, ei aggressiivinen verosuunnittelu tai veronkierto ole tekemässä pikaista paluuta 2020-luvullakaan.

Verotuksellisten tavoitteiden vanavedessä myös konsernien suhtautuminen läpinäkyvyyteen on muuttunut: piilottelun sijaan avoimesta veropuheesta ja hyvästä yrityskansalaisuudesta on tullut tavoiteltava hyve. Samalla verojohtajia öisin hereillä pitävät uhkakuvat ovat päivittyneet nekin: kaksin-, jopa kolminkertainen verotus, vuosia kestävät valitus- ja oikeusprosessit sekä julkinen lynkkaus veroasioiden tiimoilta nostavat sykettä huomattavasti enemmän kuin epäoptimaalinen veroaste.

Veroparatiisi 2.0:n tunnusmerkkeihin lukeutuvat ehdottomasti kestävä ja ennustettava yhteisöverotaso, asiantuntevat ja keskustelunhaluiset viranomaistahot, verovarmuutta tukevat ennakolliset menettelyt ja tehokkaat, mahdollisimman pitkälle digitalisoidut verotusprosessit. Veroissa säästämisen sijasta fokuksessa on tarjota vakaa ja ennustettava toimintaympäristö, joka kannustaa liiketoiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen ja investointien tekemiseen.

Kun edellä olevaa kuvausta tarkastelee, on selvää, että hyvin harva aiemmalla versionumerolla varustettu veroparatiisi on selvinnyt prioriteettien päivitysprosessista. Samalla vahvistuu myös tämän kolumnin otsikkoonkin nostettu havainto: muuttuneessa maailmassa verotuksellisen keskitien kulkijoista, kuten kotoisesta Suomesta, on tullut monelta osin yritysten veroparatiiseja. Ja se on pelkästään positiivinen kehityskulku, kaikkien osapuolten näkökulmasta.

Laskentatoimen näkökulmasta verot ovat vain yksi erä yritysten tuloslaskelmalla, mutta niihin liittyvä yhteiskunnallinen merkitys, viestinnällinen painoarvo ja potentiaalinen sanktioriski ovat aivan toista luokkaa kuin esimerkiksi raaka-aineostoissa. Siksi varsinkin kansainvälisesti toimivien yritysten toivelistalla on verotuksellisesti kestävä toimintamalli ja -ympäristö, sillä ne tarjoavat parhaat edellytykset ja maaperän menestyvän liiketoiminnan harjoittamiseen. Ja koska veroja maksetaan nimenomaan liiketoiminnan menestyksen hedelmistä (= voitosta), on modernin veroparatiisin tarjoaminen myös isäntävaltion intressin mukaista.

Moderneista veroparatiiseista on siis täysin sallittua haaveilla ja niihin pyrkiä liiketoimintaa keskittämään, mutta kannattaa muistaa ottaa takki mukaan. Verotuksellinen Edenin puutarha saattaa nimittäin löytyä pohjoisemmilta leveysasteilta kuin arvaakaan.

Haluamme olla avuksi!

Alderilla on kokonaisvaltaista osaamista yrityksiä koskevan verotusasioiden ja juridiikan eri osa-alueilta. Avustamme ja autamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä asiakaslähtöisesti löytämään tilanteen kannalta parhaat ratkaisut ottamalla huomioon muuttuvan sääntelyn ja ajankohtaisen oikeuskäytännön.

Miten me voisimme olla sinulle avuksi? Lue lisää palveluistamme.