Hae sivustolta

Yhdysvalloissa suunnitteilla merkittäviä muutoksia yhteisö­verotukseen

Hallinnon vaihtumisen myötä Yhdysvalloissa on suunnitteilla muutoksia yhteisöverotukseen. Tarkoituksena on muokata edellisen hallinnon verouudistuksia sekä esitellä Yhdysvaltojen kanta  OECD:n digiverohankkeeseen liittyen.

Julkaistu 16.04.2021

Hallinnon vaihtumisen myötä Yhdysvalloissa on suunnitteilla muutoksia yhteisöverotukseen. Tarkoituksena on muokata edellisen hallinnon verouudistuksia sekä esitellä Yhdysvaltojen kanta  OECD:n digiverohankkeeseen liittyen.

Suunnitelmissa on muun muassa nostaa yhteisöveroaste 28 prosenttiin ja säätää ulkomaisille tuloille 21 prosentin vähimmäisyhteisövero. Alle on kerätty ehdotuksen tärkeimmät sisällöt sekä avattu hieman toimenpiteiden vaikutuksia eri toimijoihin.

Made in America

Bidenin hallinnon julkistama Made in America -suunnitelma sisältää useita eri toimenpiteitä, jotka voi karkeasti jakaa kansallisiin sekä kansainvälisiin toimenpiteisiin. Lähtökohtaisesti kansalliset toimenpiteet vaikuttavat vain yhdysvaltalaisiin konserneihin tai paikallisiin tytäryhtiöihin siinä missä kansainväliset toimenpiteet vaikuttavat myös Yhdysvaltojen rajojen ulkopuolella epäsuorasti esimerkiksi tiettyjen maiden houkuttelevuuteen investointikohteena.

On kuitenkin hyvä huomata, että kyseessä on vasta nykyisen hallinnon poliittinen tahtotila ja ehdotuksesta varsinaiseen luonnokseen sekä hyväksyntään on vielä matkaa.

Kansalliset toimenpiteet

Yhteisöveroasteen nostaminen 28 prosenttiin

 • Kansallisista toimenpiteistä suomalaiskonserneille relevantein on yhteisöveroasteen nostaminen seitsemällä prosenttiyksiköllä 28 prosenttiin.
 • Liittovaltion 15 prosentin vähimmäisyhteisövero suurille yhteisöille, jotka ilmoittavat kirjanpidossa positiivisen tuloksen, mutta eivät maksa yhteisöveroa tai verotettava tulo on matala
 • Kansallisista toimenpiteistä verotuksellisesti mielenkiintoisin on liitovaltion 15 prosentin vähimmäisyhteisövero kirjanpidon tuloksesta. Suunnitelman mukaan vero koskisi vain konserneja, joiden liikevaihto olisi yli USD 2 miljardia.
 • Vähimmäisyhteisöveron ajatuksena on toimia takalautana tuloille, joista yhdysvaltalaiset konsernit eivät ole maksaneet yhteisöveroa. Vähimmäisyhteisöverosta hyvitettäisiin aikaisempien vuosien verot, jotka ylittävät vähimmäisyhteisöveron määrän, ulkomaille maksetut yhteisöverot sekä verotuksesta vähennettävät aikaisempien vuosien tappiot.
 • Käytännössä Yhdysvaltojen vähimmäisyhteisöveron lähtökohtana käytettäisiin kirjanpidon tulosta eikä kyseisen yhtiön verotettavaa tulosta, mikä tulee aiheuttamaan yrityksille lisääntyneitä compliance-velvoitteita.

Kansainväliset toimenpiteet

Maailmanlaajuisen vähimmäisyhteisöveron kohdistaminen yhdysvaltalaisiin monikansallisiin konserneihin

 • Monikansalliset konsernit, joiden pääkonttori on Yhdysvalloissa ja joiden liikevaihto ylittää tietyt raja-arvot, olisivat velvollisia maksamaan ulkomaisista tuloistaan 21 prosentin vähimmäisyhteisöveron. Vero tulisi maksettavaksi kaikista ulkomaisista tuloista, jos kyseinen maa luokiteltaisiin matalan verotuksen maaksi.
  • Toistaiseksi suunnitelmissa ei ole määritelty miten maat määriteltäisiin korkean tai matalan verotuksen maaksi, mutta jos rajana pidettäisiin vähimmäisyhteisöveron määrää (21 %), moni Euroopan Unionin jäsenvaltio (mukaan lukien Suomi) olisi ehdotuksen mukaan matalan verotuksen maa.
 • Vähimmäisyhteisöveron tarkoitus on muokata GILTI-sääntöjä sekä poistaa BEAT paikallisesta työkalupakista kokonaan.
  • Vähimmäisyhteisövero soveltuisi myöskin laajasti eri toimialoille eikä sitä olisi suunniteltu vain digitaalisten alojen konserneille.
  • Lisäksi aiemmasta GILTI-säännöstä poiketen, vähimmäisyhteisöveroa ei katsottaisi enää maailmanlaajuisista tuloista maksetuista veroista, vaan arviointi tehtäisiin maakohtaisesti.
 • Kansainvälisesti merkittäväksi ehdotuksen tekee se, että Yhdysvallat ovat esitelleet maailmanlaajuista vähimmäisyhteisöveroa vaihtoehdoksi OECD:n digiverohankkeelle.
  • Toteutuessaan vähimmäisyhteisövero laajentaisi merkittävästi digiverohankkeen soveltamisalaa.

Yhteenveto

Kuten mainittua, Made in America -suunnitelma on vasta keskusteluasteella eikä tarkempaa aikataulua muutosten toteuttamiseksi ole tällä hetkellä saatavissa.

Muutokset Yhdysvalloissa kuitenkin ovat todennäköisiä ja etenkin maailmanlaajuisen vähimmäisyhteisöveron ympärillä olevaa keskustelua on hyvä myös suomalaisten konsernien seurata, koska sillä voi olla huomattavia vaikutuksia OECD:n digiverohankkeeseen.

Lisäksi on mahdollista, että Yhdysvaltojen maailmanlaajuinen vähimmäisyhteisövero saattaa nostaa yhteisöverokantoja tulevaisuudessa, etenkin maissa jonne yhdysvaltalaiset konsernit investoivat. Näin ollen suomalaisten konsernien on hyvä valmistautua Yhdysvaltojen entistä aktiivisempaan otteeseen kansainvälisen verotuksen kentässä sekä arvioida, miten tulossa olevat mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa yrityksen efektiiviseen veroasteeseen tulevaisuudessa.

Haluamme olla avuksi!

Alderilla on kokonaisvaltaista osaamista yrityksiä koskevan verotusasioiden ja juridiikan eri osa-alueilta. Avustamme ja autamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä asiakaslähtöisesti löytämään tilanteen kannalta parhaat ratkaisut ottamalla huomioon muuttuvan sääntelyn ja ajankohtaisen oikeuskäytännön.

Miten me voisimme olla sinulle avuksi? Lue lisää palveluistamme.