Hae sivustolta

Verotuksen huomioiminen on osa yrityksen kansainvälistymistä

Veroja on aikaisemmin ajateltu liiketoiminnasta irrallisena kulueränä, tietynlaisena menestyksen hintana. Ne ovat kuitenkin yksi osa liiketoiminnan normaaleja kuluja ja siksi on oleellista varmistaa, etteivät ne aiheuta estettä menestykselle ja kasvulle myöskään kansainvälistymisen koittaessa. TEKSTI | Calcus

Julkaistu 28.04.2022

Kansainvälisille markkinoille tähtäävälle tai laajentavalle yritykselle tulee vääjäämättä eteen eri toimintamaiden paikalliset verokysymykset. Suomen johtava itsenäinen vero- ja lakipalveluiden asiantuntijayritys Alder auttaa yhdessä paikallisten yhteistyökumppaniensa kanssa suomalaisia yrityksiä suunnittelemaan toimintamallinsa niin, että riidat paikallisten verohallintojen kanssa vältetään. Veroasiantuntija Markku Rengon mukaan on keskeistä, että verotettavan tulon muodostuminen toimintamaissa on linjassa siellä harjoitetun toiminnan kanssa.

Yleisiä kansainvälistymisen haasteita ovat kansainvälisten verotusperiaatteiden vaihteleva kansallinen tulkinta ja siitä seuraava riski kaksinkertaisesta verotuksesta.

”Esimerkiksi digitaalisten ratkaisujen osalta verotusympäristö elää jatkuvasti. Valittu toimintatapa ja sen verotuksellinen hyväksyttävyys pitää pystyä kommunikoimaan johdonmukaisesti eri maiden verohallinnoille”, toteaa puolestaan Alderin osakas Petteri Rapo.

Nykyään on verojen minimoinnin sijaan tärkeämpää tietää varmuudella lopullisen verokulun määrä. Säästöä tulee jo siitä, että verot maksetaan ajallaan eikä merkittävää riskiä jälkikäteisistä lisämaksuista pääse kertymään.

”Ennakointi ja avoin kommunikointi on ainoa kestävä ja verotehokas tapa toimia, kun yritys kasvaa ja kansainvälistyy”, Rapo painottaa. Hänen mukaansa esimerkiksi laajentuminen Kiinaan, täysin erilaiseen toimintaympäristöön, tuo mukanaan monia haasteita. Kun luotettava kumppani hoitaa vero- ja juridiset asiat, yritys voi keskittyä täysipainoisesti omaan liiketoimintaansa.

”Vaikka yritys tai konserni laajentaa toimintaansa ensi kertaa tietylle markkinalle, me olemme tehneet sen jo kymmeniä kertoja muiden asiakkaidemme kanssa.” Lisäarvoa tuo myös kokonaisvaltaisuus: Alderin palveluvalikoima kattaa vero- ja lakineuvonnan sekä niihin liittyvien digitaalisten työkalujen lisäksi myös esimerkiksi taloudellisen neuvonannon palvelut.

Haluamme olla avuksi!

Me Alderilla olemme apunasi kaikissa verotusta koskevissa kysymyksissä sekä avustamme tarvittavien hakemusten valmistelussa. Avustamme ennakkoperintään ja verokortteihin liittyvissä asioissa niin työntekijöitä, työnantajia kuin palkkahallinnon ammattilaisiakin. 

Meillä on kokonaisvaltaista osaamista eri kokoisten yritysten verokysymyksistä ja -suunnittelusta sekä verotuksen ja juridiikan eri osa-alueilta. Avustamme ja autamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä asiakaslähtöisesti löytämään tilanteen kannalta parhaat ratkaisut ottamalla huomioon muuttuvan sääntelyn ja ajankohtaisen oikeuskäytännön.

Miten me voisimme olla sinulle avuksi? Lue lisää palveluistamme.