Hae sivustolta

Turvaverkkosäännöksen perusteella maksettu arvonlisävero ei ole vähennyskelpoinen 

Tuore oikeuskäytäntö vahvistaa, ettei arvonlisäverosta ole vähennysoikeutta tilanteissa, joissa arvonlisävero suoritetaan Suomessa turvaverkkosäännöksen perusteella. Lue päätöksen taustoista ja sen vaikutuksista yrityksiin!

Katja Rajala

Lotta Kallio

Julkaistu 06.04.2023

Harjoittaako yrityksesi tavarakauppaa, jossa tavara ostetaan toisesta EU-valtiosta ja kuljetaan suoraan ostajalle kolmanteen jäsenvaltioon? Tuore oikeuskäytäntö vahvistaa, ettei arvonlisäverosta ole vähennysoikeutta tilanteissa, joissa arvonlisävero suoritetaan Suomessa turvaverkkosäännöksen perusteella.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 31.3.2023 arvonlisäverotusta koskevan periaatteellisesti tärkeän vuosikirjapäätöksen (KHO:2023:30), jolla vahvistetaan, ettei niin kutsutun turvaverkkosäännöksen perusteella maksettu arvonlisävero ole vähennyskelpoinen. Turvaverkkosäännöstä sovelletaan yhteisökaupan tilanteissa, joissa tavaran kuljetus on alkanut yhdestä jäsenvaltiosta, mutta ostaja käyttää yhteisökaupassa Suomen arvonlisäverotunnistetta eikä osoita, että hankinta on verotettu ja ilmoitettu siinä jäsenvaltiossa, johon tavaran kuljetus päättyy.

Käytännössä päätöksellä on merkitystä yhtiöille, joiden liiketoimintaan kuuluu tavaroiden ostaminen toisesta EU:n jäsenvaltioista siten, ettei tavaroita kuljeteta Suomeen, vaan suoraan ostajille kolmansiin EU-jäsenmaihin.

PÄÄTÖKSEN KHO 2023:30 TAUSTA

Ratkaisussa oli kyse tilanteesta, jossa Yhtiö oli ostanut tavaroita toisesta EU- jäsenvaltiosta ja myynyt tavarat toiselle ostajalle kolmannessa jäsenvaltiossa. Yhtiö oli soveltanut arvonlisäverotuksessa kolmikantakauppaa koskevia sääntöjä myös sellaisissa tilanteissa, joissa toinen ostaja ei ollut rekisteröitynyt kuljetuksen päättymisvaltioon. Koska kolmikantakaupan soveltamisedellytyksenä on, että toinen ostaja arvonlisäverovelvollinen kuljetuksen päättymisvaltiossa, eivät kolmikantakaupan edellytykset tilanteessa täyttyneet.  

Verotarkastuksessa Yhtiölle määrättiin maksettavaksi arvonlisävero näistä edelleenmyynneistä turvaverkkosäännöksen perusteella. Yhtiö ei näyttänyt, että tavaroiden yhteisöhankinta olisi tosiasiallisesti verotettu tai yhteisöhankintaan liittyvä ilmoitusvelvollisuus olisi tosiasiallisesti täytetty siinä jäsenvaltiossa, missä tavaroiden kuljetus päättyi.

KHO:n käsiteltävänä oli kysymys siitä, ovatko turvaverkkosäännöksen perusteella suoritetut arvonlisäverot Yhtiölle vähennyskelpoisia.  Vastaavaa kysymystä on aikaisemmin käsitelty Unionin tuomioistuimen (EUT) oikeuskäytännössä (asiat C-536/08 ja C-539/08, X ja fiscale eenheid Facet-Facet Trading).

KHO katsoi EUT:n oikeuskäytännön mukaisesti, etteivät kyseiset arvonlisäverot olleet Yhtiölle Suomessa vähennyskelpoisia. Yhtiön ostamia tavaroita ei ole tuotu Suomeen, eikä niiden edelleenmyynti aiheuttanut Yhtiölle Suomessa verovelvollisuutta. Arvonlisäveron vähennysoikeus olisi edellyttänyt, että yhteisöhankinnan kohteena olleita tavaroita olisi käytetty Yhtiön verollisessa liiketoiminnassa Suomessa ja yhteisöhankinnat olisivat siten tulleet Yhtiön verollisen liiketoiminnan käyttöön.

JOHTOPÄÄTÖKSET

KHO:n ratkaisu ei ole yllättävä, vaan vahvistaa EUT:n oikeuskäytännössä vahvistettujen periaatteiden soveltumisen. Turvaverkkosäännöksen tarkoituksena on varmistaa, että yhteisöhankinta tulee verotetuksi. Toisaalta tarkoitus ei ole luoda tilanteita, joissa verovelvollisilla ei ole tarvetta osoittaa, että vero on suoritettu kuljetuksen päättymisvaltiossa. Arvonlisäverojärjestelmän lähtökohtana on, että arvonlisävero suoritetaan tavaran saapumisvaltiossa, eikä toisessa valtiossa, kuten tilanne on turvaverkkosäännöstä sovellettaessa.

Jatkossa yritysten on syytä kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, että yritys pystyy osoittamaan, että arvonlisävero on raportoitu ja tarpeen mukaan suoritettu kuljetuksen päättymisvaltiossa. Tällöin arvonlisävero ei jää kustannukseksi niissäkään tilanteissa, joissa vero on ensin suoritettu Suomessa turvaverkkosäännöksen perusteella.

EU-KAUPPAA KÄYVÄN YRITYKSEN TARKISTUSLISTA

✔ Kaupan osapuolten arvonlisäverovelvollisuus – Kuka vastaa veron raportoinnista ja suorittamisesta

✔ Oikeat laskumerkinnät

✔ Mistä maasta ja minne tavara liikkuu ja vastaako alv-raportointi tavaran liikettä

Haluamme olla avuksi!

Me Alderilla haluamme auttaa sinua ja yritystäsi arvonlisäverotusta koskevissa verokysymyksissä. Meihin voit olla yhteydessä myös, jos haluat varmistaa, että yrityksesi arvonlisäverojen osalta toimitaan oikein.

Alderilla on kokonaisvaltaista osaamista yrityksiä koskevan verotusasioiden ja juridiikan eri osa-alueilta. Avustamme ja autamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä asiakaslähtöisesti löytämään tilanteen kannalta parhaat ratkaisut ottamalla huomioon muuttuvan sääntelyn ja ajankohtaisen oikeuskäytännön.

Miten me voisimme olla sinulle avuksi? Lue lisää palveluistamme.