Hae sivustolta

Näin valmistaudut yrityksen myyntiin

Yhtiön tai liiketoiminnan myynti voi olla ainutkertainen asia omistajayrittäjälle tai arkipäivää pääomasijoittajille.

Lauri Karppinen

Julkaistu 11.02.2022

Yhtiön tai liiketoiminnan myynti voi olla ainutkertainen asia omistajayrittäjälle tai arkipäivää pääomasijoittajille. Tilanteesta riippumatta yrityksen tai liiketoiminnan myyntiin kannattaa valmistautua ja varautua huolellisesti hyvissä ajoin.

Yrityskauppaan valmistauduttaessa on hyvä pohtia ja suunnitella ainakin seuraavia asioita:  

  • Kaupan toteutustavan valinta sekä veroseuraamusten selvittäminen. Myydäänkö yhtiön osakekanta vai pelkkä liiketoiminta?
  • Onko tarpeen tehdä valmistelevia toimia kuten esimerkiksi myytävän liiketoiminnan eriyttäminen omaan yhtiöön ennen kauppaa?
  • Halutaanko joitain omaisuuseriä jättää kaupan ulkopuolelle siirtämällä ne esimerkiksi myyjän henkilökohtaiseen omistukseen tai toiseen yhtiöön ennen kaupantekoa?
  • Valmius sitoutua työntekovelvoitteeseen ja mahdolliseen kilpailukieltoon yrityskaupan jälkeen?
  • Miltä myytävän kokonaisuuden tuloslaskelma, tase ja kassavirta näyttävät?

Yrityskaupassa ostaja yleensä teettää omien neuvonantajiensa toimesta ostettavasta yhtiöstä Due Diligence -tarkastuksen (DD, ostokohteen ennakkotarkastus), joka tilanteesta riippuen saattaa olla raskas ja aikaa vievä prosessi. Vastaavasti myyjällä on velvollisuus täyttää tiedonantovelvollisuutensa kertomalla ostajalle myyntikohteesta kaikki kauppaan vaikuttavat olennaiset tiedot DD-prosessin aikana. Ostajan due diligence -tiimin aineisto- ja tietopyyntölistat saattavat usein olla pitkiä ja sisältää laajojakin pyyntöjä ja selvityksiä. DD-materiaalit toimitetaan yleensä virtuaaliseen datahuoneeseen (VDR), jonka perustaminen ja ylläpitäminen on yleisen käytännön mukaisesti yleensä myyjän vastuulla. Ostajan Due diligence -pyyntöihin vastaaminen voi olla työlästä ja aikaa vievää työtä, joka kuormittaa myyjää ja yhtiön johtoa.

Vendor assistance

Vendor assistance -työn tarkoituksena on auttaa myyjää valmistautumaan yrityskauppaan sekä tukea myyjää läpi yrityskauppaprosessin. Vendor assistance -työ voi pitää sisällään mm. seuraavissa asioissa avustamisen:

✔ Kaupan toteuttamistavan suunnittelu ja veroseuraamusten selvittäminen

✔ Carve-out toimenpiteet ennen kauppaa

✔ Vendor Due Diligence-raportin tai kevyempien financial databookin sekä Tax & Legal fact bookin laatiminen yhtiön talous-, vero- ja oikeudellisista asioista (raportit annetaan ostajan tutustuttavaksi)

✔ Tyypillisten valuaation parametrien kuten käyttökatteen, käyttöpääoman ja nettovelan tarkistaminen ennakkoon

✔ Virtuaalisen datahuoneen hallinta ja auttaminen ostajan aineisto- ja tietopyynnöissä

✔ Kauppakirjaneuvotteluissa ja kauppahinnan laskennassa avustaminen

Vendor assistance auttaa myyjää kaupan rakenteen määrittelyssä, myyntiprosessin suunnittelussa ja läpiviemisessä sekä kauppakirjaneuvotteluissa.

Yrityskauppaprosessin tarkempi sisältö ja laajuus määräytyy aina tapauskohtaisesti yksilöllisten tarpeiden mukaan. Myyjän kannalta on tärkeää ymmärtää kauppahintaan vaikuttavat asiat ja oletukset sekä identifioida mahdolliset ongelmakohdat ja yhtiön arvoa heikentävät seikat ajoissa, jolloin niihin voidaan reagoida ja mahdollisesti korjata ne jo ennen myyntiprosessin aloittamista. Varsinkin, mikäli myyjällä tai yhtiön johdolla ei ole entuudestaan kokemusta ja asiantuntemusta yrityskauppaprosessista, on ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntäminen yleensä hyvin suositeltavaa.

Lopuksi

Yrityskaupan onnistumisen edellytykset kasvavat sitä suuremmiksi, mitä paremmin kauppaan valmistaudutaan. Hyödyntämällä asiantuntevia yrityskauppoihin erikoistuneita ammattilaisia voidaan helpottaa huomattavasti myyjän ja yhtiön johdon kuormitusta prosessin aikana. Huolellisella valmistautumisella on mahdollista myös tunnistaa yrityskaupan mahdollisia kipupisteitä jo hyvissä ajoin ennen yrityskauppaprosessia. Näin pystytään reagoimaan ja valmistautumaan niiden käsittelemiseen ajoissa.

Haluamme olla avuksi!

Me Alderilla olemme apunasi kaikissa verotusta koskevissa kysymyksissä sekä avustamme tarvittavien hakemusten valmistelussa. Avustamme ennakkoperintään ja verokortteihin liittyvissä asioissa niin työntekijöitä, työnantajia kuin palkkahallinnon ammattilaisiakin. 

Meillä on kokonaisvaltaista osaamista eri kokoisten yritysten verokysymyksistä ja -suunnittelusta sekä verotuksen ja juridiikan eri osa-alueilta. Avustamme ja autamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä asiakaslähtöisesti löytämään tilanteen kannalta parhaat ratkaisut ottamalla huomioon muuttuvan sääntelyn ja ajankohtaisen oikeuskäytännön.

Miten me voisimme olla sinulle avuksi? Lue lisää palveluistamme.