Hae sivustolta

Kansainvälinen liiketoiminta Ruotsissa – vinkit muuttuneeseen lainsäädäntöön

Saiko yrityksesi kirjeen Ruotsin verohallinnolta, mietitkö toiminnan laajentamista Ruotsin markkinoille tai askarruttaako ruotsalaisen asiakkaan tiedustelu yrityksesi F-skatt rekisteröinnistä?

Jaakko Niskala

Julkaistu 13.06.2022

Saiko yrityksesi kirjeen Ruotsin verohallinnolta, mietitkö toiminnan laajentamista Ruotsin markkinoille tai askarruttaako ruotsalaisen asiakkaan tiedustelu yrityksesi F-skatt rekisteröinnistä?

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä kysymyksistä, joista olemme viime aikoina asiakkaidemme kanssa keskustelleet.  

Olemme kuluneen vuoden aikana avustaneet lukuisia asiakkaitamme Ruotsin liiketoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Yhä useampi suomalainen yritys suunnittelee toiminnan laajentamista pohjoismaisille markkinoille; Ruotsi on monelle suomalaiselle yritykselle se ensimmäinen, luonnollinen kansainvälistymisen kohde.

Viime vuosien aikana suomalaiset yritykset ovat myös enenevissä määrin hyödyntäneet toiminnassaan ruotsalaista työvoimaa sekä alihankintaa. Osalle yrityksistä Ruotsin markkinat saattavat olla jo hyvin tuttuja, mutta siitä huolimatta viimeaikaiset sääntelyn muutokset ovat herättäneet paljon kysymyksiä. Ruotsissa taas on huomioitu ulkomaisten toimijoiden kasvu markkinoilla ja haluttu varmistua verotulojen oikeudenmukaisesta jakautumisesta sekä paikallisten säännöstöjen noudattamisesta tiukentamalla valvontaa.

Sivuliike vai tytäryhtiö?

Meillä on asiakkaana sekä Ruotsissa jo vuosia toimineita yrityksiä että Ruotsin markkinoille vasta tähtääviä kasvu- ja pk-yrityksiä. Kuluneen vuoden aikana olemme avustaneet näitä yrityksiä esimerkiksi erilaisten paikallisten verovelvoitteiden selvittämisessä ja hoitamisessa, ruotsalaisen myyntihenkilön palkkaamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä Ruotsissa vuoden 2021 alusta käyttöön otetun taloudellisen työnantajan (ekonomisk arbetsgivare, economic employer) -käsitteeseen liittyvien kysymysten kanssa. Olemme myös avustaneet asiakkaitamme useissa erilaisissa yhtiön toimintamuodon ja -mallin selvityksissä. Viimeisimmästä voidaan esimerkkinä mainita vertailut sivuliikkeen (filial, branch) ja paikallisen tytäryhtiön välillä.

Kunkin yrityksen tilanne on erilainen ja siksi tulisikin aina teettää yksityiskohtainen arvio siitä, mikä on yrityksen liiketoiminnan kannalta paras mahdollinen toimintamalli uudella markkinalla. Olennainen osa näitä selvityksiä on luonnollisesti myös toiminnan vaatimien taloudellisten ja hallinnollisten resurssien arvioiminen sekä sen selvittäminen, mitä eri vaihtoehdot tarkoittavat työntekijöiden näkökulmasta.  

Kuten aikaisemmassa blogissammekin on nostettu esiin, Ruotsi otti käyttöön taloudellisen työnantajan käsitteen vuoden 2021 alusta alkaen. Tästä johtuen, Ruotsiin töihin lähetettävät työntekijät saattavat olla Ruotsissa verovelvollisia jo lyhyenkin oleskelun perusteella. Työntekijöitä koskevat kysymykset ovatkin olleet viime aikoina voimakkaasti esillä keskusteluissamme asiakkaiden kanssa. Kun selvitetään yrityksen toiminnan laajentumista toiseen maahan, selvitettäväksi tulee useimmiten myös, mitä työnantajan velvollisuuksia toiseen maahan muodostuu ja mitä ulkomaantyöskentely tarkoittaa työntekijöille vero- ja sosiaaliturvanäkökulmasta. Työntekijöiden pohjoismaista liikkuvuutta koskeviin kysymyksiin palaamme tarkemmin seuraavassa blogissamme.

Mitä tarkoittaa F-skatt?

Taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönoton lisäksi, myös toinen suomalaisten yritysten näkökulmasta merkittävä uudistus astui voimaan vuoden 2021 alussa Ruotsissa. Uudistuksen myötä ruotsalaisen asiakkaan tulee pääsäännön mukaan pidättää 30 % ennakkovero ulkomaiselle yhtiölle suoritettavasta korvauksesta, kun korvaus liittyy Ruotsissa tehtyyn työhön ja maksun saaja ei ole rekisteröitynyt paikallisen verohallinnon (Skatteverket) F-skatt (F-tax) rekisteriin. Uudistuksen vuoksi useat suomalaiset yhtiöt ovat saaneet yhteydenottoja ruotsalaisilta asiakkailtaan edellä mainittuun rekisteröintiin liittyen.

Suositeltavaa on selvittää aina etukäteen, mitä mahdollisia velvoitteita yhtiölle voi seurata toiminnan harjoittamisesta Ruotsissa ja onko tilanteessa esimerkiksi riski tuloverotuksen kiinteän toimipaikan muodostumisesta suomalaiselle yhtiölle. Kuten edellä mainittu, Ruotsin veroviranomaiset ovat tehostaneet valvontaansa viimeaikoina ja Skatteverket on kevään aikana postittanut kirjeitä useille F-skatt rekisteröityneille ulkomaisille yhtiöille tiedustellakseen yhtiön toiminnasta Ruotsissa. Rekisteröidyillä yhtiöillä, joilla ei ole velvollisuutta antaa paikallista veroilmoitusta, on kuitenkin velvollisuus antaa tarkemmat tiedot (särkilda uppgifter, specific information) yhtiön toiminnasta Ruotsissa. Ensimmäisen kerran nämä tiedot annetaan vuoden 2021 osalta kevään 2022 aikana.

Haluamme olla avuksi!

Me Alderilla olemme apunasi kaikissa verotusta koskevissa kysymyksissä sekä avustamme tarvittavien hakemusten valmistelussa. Avustamme ennakkoperintään ja verokortteihin liittyvissä asioissa niin työntekijöitä, työnantajia kuin palkkahallinnon ammattilaisiakin. 

Meillä on kokonaisvaltaista osaamista eri kokoisten yritysten verokysymyksistä ja -suunnittelusta sekä verotuksen ja juridiikan eri osa-alueilta. Avustamme ja autamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä asiakaslähtöisesti löytämään tilanteen kannalta parhaat ratkaisut ottamalla huomioon muuttuvan sääntelyn ja ajankohtaisen oikeuskäytännön.

Miten me voisimme olla sinulle avuksi? Lue lisää palveluistamme.