Hae sivustolta

EU:n uudistus: Kohti yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa tullivalvontaa 

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on tarjota katsaus EU:n tulliliiton uudistukseen ja siihen, miten uudistus vaikuttaisi yrityksiin ja kuluttajiin. 

Sini Paljärvi

Julkaistu 08.09.2023

Euroopan unionin (EU) komissio esitti 17.5.2023 kattavan lainsäädäntömuutospaketin, jonka tavoitteena on tehdä EU:n tulliliitosta yksinkertaisempi ja tehokkaampi. Tulliliiton uudistus tarjoaa lupausta yksinkertaistetusta tullimenettelystä ja parannetusta valvonnasta. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on tarjota katsaus EU:n tulliliiton uudistukseen ja siihen, miten uudistus vaikuttaisi yrityksiin ja kuluttajiin. 

MITÄ UUDISTUS TARKOITTAA? 

EU:n tulliliitto on perustamisestaan asti pyrkinyt mahdollistamaan tavaroiden vapaan liikkuvuuden EU:n sisällä. Suunnitellun uudistuksen myötä tullimenettelyt yksinkertaistuisivat ja tullipalveluiden tehokkuus sekä valvonta paranisivat. Tämä tarkoittaisi nopeampaa tavaroiden vapauttamista, vähemmän byrokratiaa ja parempaa kuluttajansuojaa. 

Uudistuksen yksi merkittävä muutos on alle 150 euron arvoisten tavaroiden tullittomuuden lopettaminen. Tämän on tarkoituksena estää petostapaukset, joissa EU-alueelle saapuvien pakettien arvo ilmoitetaan liian alhaiseksi. Lisäksi verkkokaupat olisivat jatkossa vastuussa siitä, että tullit ja arvonlisävero maksetaan ostohetkellä, mikä poistaisi kuluttajilta ylimääräiset kustannukset ja tullausselvitysvelvoitteet. 

Tullipalveluiden osalta uudistuksen on tarkoitus parantaa riskinhallintaa ja yhteistyötä muiden maiden kanssa. Tämä auttaisi muun ohella estämään laitonta kauppaa ja tehostaisi tullipalveluiden toimintaa. Yksinkertaistettujen ja nopeutettujen tullimenettelyiden on tarkoitus vähentää byrokratiaa ja säästää aikaa.  

EU:N TULLIDATAKESKUS – TULLITIEDON UUSI KESKUS 

Uudistuksen myötä yritykset voisivat kirjata kaikki tuotteita ja toimitusketjuja koskevat tiedot uuteen EU:n Tullidatakeskukseen (engl. EU Customs Data Hub). Tullidatakeskus tulisi keräämään ja tallentamaan tietoja kaikista EU:n ulkopuolelta saapuvista tavaroista, jakamaan tullitietoa jäsenmaiden ja kolmansien maiden kanssa sekä huolehtimaan tietosuojasta ja tietoturvasta. Tämän olisi tarkoitus tehostaa tullien valvontaa, parantaa kaupankäynnin turvallisuutta ja helpottaa petostentorjuntaa. 

Lisäksi uudistuksessa ehdotetaan uutta ”Luota ja varmista” -toimijoiden kategoriaa (The Trust & Check category), jossa mukana olevien toimijoiden tavarat luovutettaisiin liikkeeseen EU:ssa ilman tulliviranomaisten aktiivisia toimia. 

ALUSTAVA AIKATAULU 

  • 2028: EU:n tullidatakeskus mahdolliseksi verkkolähetysten osalta  
  • 2032: kaikkien muiden yritysten tulliselvittäminen tullidatakeskuksen kautta mahdolliseksi vapaaehtoisuuteen perustuen 
  • 2038: EU:n tullidatakeskus astuu voimaan kaikille yrityksille 

MITÄ UUDISTUS TARKOITTAA YRITYKSILLE JA KULUTTAJILLE? 

Yritykset voisivat hyötyä uudistuksesta monin tavoin. Tullimenettelyjen nopeutuminen vähentäisi odotusaikoja ja parantaisi toimitusvarmuutta. Yhtenäinen tulliselvitys kaikissa EU-maissa voisi helpottaa yritysten hallinnollisia tehtäviä, säästää aikaa ja vähentää kustannuksia. 

Kuluttajat voisivat uudistuksen myötä odottaa nopeampia toimituksia, parempaa kuluttajansuojaa ja selkeämpiä sääntöjä ja menettelyjä. Komission oman arvion mukaan uudistus voisi k myös johtaa hintojen alenemiseen, kun nopeampi ja tehokkaampi tullimenettely vähentäisi kustannuksia. 

Kun erityisesti verkkokaupan kasvun myötä kansainvälinen kauppa on lisääntynyt huomattavasti, voisi uudistus helpottaa verkkokaupan harjoittamista EU:n sisällä nopeuttamalla ja yksinkertaistamalla tullimenettelyjä. Tämä vähentäisi kaupan esteitä ja helpottaisi yritysten ja verkkokauppiaiden toimintaa. 

Haluamme olla avuksi!

Me Alderilla autamme sinua ja yritystäsi kaikissa vero- ja lakikysymyksissä. Meihin voit olla yhteydessä myös, kun haluat kartoittaa tulliasioita, arvonlisäverotusta taikka EU:n tulliuudistuksen mahdollisia vaikutuksia yritystoimintaasi. 

Meillä on kokonaisvaltaista osaamista eri kokoisten yritysten tulli- ja arvonlisäverotuksesta sekä rajat ylittävässä liiketoiminnassa avustamisesta niin verotuksen kuin juridiikan eri osa-alueilta.

Miten me voisimme olla sinulle avuksi? Lue lisää palveluistamme.