Hae sivustolta

Ethän maksa turhaan lähdeveroja Yhdysvaltoihin?

Saako yrityksesi tuloja Yhdysvalloista? Blogin vinkeillä varmistat, että et maksa turhaan lähdeveroa Yhdysvalloista ansaitsemastasi tulosta.

Mikael Kontro

Julkaistu 31.08.2023

Saako yrityksesi tuloja Yhdysvalloista? Blogin vinkeillä varmistat, että et maksa turhaan lähdeveroa Yhdysvalloista ansaitsemastasi tulosta.

Lähtökohtaisesti kaikki tulot Yhdysvalloissa ovat verotettavia, mikä tarkoittaa sitä, että suomalainen yhtiö tai henkilö joutuu pidättämään tulolähteestä riippuen jopa 30 % lähdeveron tulostaan. Lisäksi Suomessa yleisesti verovelvollisen on maksettava veroja myös Yhdysvalloista saadusta tulosta. Kun samaa tuloa verotetaan kahdessa maassa, kyseessä on kaksinkertainen verotus. Kaksinkertaiselta verotukselta Suomen ja Yhdysvaltojen välillä on mahdollista välttyä jopa kokonaan.

Tässä asiantuntijakirjoituksessa käsitellään kaksinkertaisen verotuksen poistamista Yhdysvaltojen ja Suomen välillä. On kuitenkin huomioitava, että tässä artikkelissa käsitellään ainoastaan Yhdysvalloista saatua tuloa eikä se välttämättä sovellu muuhun ulkomailta saatavaan tuloon.

Olipa saamasi tulo millaista tahansa, on aina suositeltavaa kääntyä asiantuntijan puoleen varmistaaksesi, miten verotus määräytyy ja voiko kaksinkertaiselta verotukselta välttyä etukäteen.

 

PÄHKINÄNKUORESSA

Yhdysvalloissa maksettava lähdevero

Suomessa kotipaikkaansa pitävän yhtiön, yksityishenkilön taikka toiminimen tulee useissa tapauksissa maksaa tulolähteestä riippuen jopa 30 % lähdeveroa Yhdysvalloista saamastaan tulosta.

Yhdysvalloista saatava tulo voi sisältää esimerkiksi:

 • Yrityksen liikevaihtoa
 • osinkotuloja
 • rojaltimaksuja
 • korkotuloja
 • Yhdysvalloissa sijaitsevan omaisuuden myyntivoittoa
 • Yhdysvalloissa sijaitsevasta kiinteistöstä saatua tuloa
 • muita tuloja.

Lisäksi itsenäisen ammatinharjoittajan, taiteilijan (esimerkiksi teatteri- tai elokuvanäyttelijän, radio- tai televisiotaiteilijan sekä muusikon) ja urheilijan Yhdysvalloista saama tulo on veronalaista. Lähdevero voidaan kuitenkin välttää, jos tulon antajalle toimitetaan ennen tulon maksamista asianmukaisesti täytetty paikallisen verohallinnon (Internal Revenue Service, IRS) ylläpitämä lomake ”Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Entities)” eli W8BEN-E.

Tämä lomake todistaa, että olet oikeutettu verosopimuksen tarjoamaan hyötyyn ja vapauttaa sinut lähdeveron maksuvelvollisuudesta tai pienentää lähdeveroa, jos sovellettava verosopimus niin edellyttää.

Yksityishenkilöiden tulee sen sijaan täyttää vastaavanlainen, mutta annettavilta tiedoiltaan kevennetty W8BEN-lomake.

Verovelvollisuus Suomessa

Vaikka lähdevero olisi poistettu tai alennettu, se ei vapauta verovelvollisuudesta Suomessa.

Suomessa yleisesti verovelvollisten yritysten sekä henkilöiden on maksettava Suomeen veroa ulkomailta saamastaan tulosta.

Ulkomailta saadut tulot on aina ilmoitettava veroilmoituksella Verohallinnolle. Samassa yhteydessä on mahdollista vaatia kaksinkertaisen verotuksen poistamista Suomen verolainsäädännön mukaisesti.

Kun tuloa saadaan ulkomailta, on veroilmoituksella ilmoitettava ulkomainen tulo, ulkomainen vero ja tulon luonne (kuten liiketulo, osingot, korko jne.) sekä valtio, josta tulo on saatu.

W8BEN-E-LOMAKE

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus (Sops 1-2/1991) mahdollistaa vapautuksen lähdeverosta, joka maksetaan Yhdysvalloissa. Tämän vapautuksen saamiseksi tarvitaan W8BEN-E-lomake. W8BEN-E-lomakkeella on tärkeää tunnistaa oikein Yhdysvalloista saatavan tulon laji, osoittaa verosopimuksen mahdollistamat edut suhteessa yrityksen harjoittamaan liiketoimintaan ja pyytää lähdeveron poistamista kokonaan sopimusartiklaan viitaten.

Lisäksi tuloa Yhdysvalloista saavan yrityksen tulee osata tunnistaa ja ilmoittaa asianmukaisesti yhtiön nk. FATCA-asema Suomen ja Yhdysvaltain välistä verotietojen vaihtoa koskevassa ”FATCA-sopimuksessa” (Sops 25/2015) ja täyttää sopimuksessa määritellyt kriteerit. FATCA-asema riippuu yrityksen kokonaisliiketoiminnasta ja siitä, mihin tuloihin yrityksen koko liikevaihto perustuu (ei vain Yhdysvalloista saataviin tuloihin).

Mikäli yhtiöllä on Yhdysvalloissa kiinteä toimipaikka, sivuliike tai työntekijöitä, joita saatu tulo koskee, W8BEN-E-lomake ei ole soveltuva. Lisäksi henkilökohtaisista palveluista ansaittujen tulojen osalta on käytettävä eri lomaketta.

Suomen ja Yhdysvaltojen välisen kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehtyä sopimusta sovelletaan vain liittovaltion tuloveroihin, joten osavaltion veroja ei hyvitetä Suomen verotuksessa.

Huomioitavaa:

 • W8BEN-E on voimassa 3 vuotta, jonka jälkeen se tulee uusia
 • W8BEN-E koskee vain ei-yhdysvaltalaisia yrityksiä (ja W8BEN ei-yhdysvaltalaisia tai siellä asuvia henkilöitä)
 • W8BEN-E tulee allekirjoittaa fyysisesti, ja sen voi toimittaa sähköpostitse
 • W8BEN-E tulee toimittaa erikseen jokaiseen tuloa antavaan tahoon Yhdysvalloissa.

VINKIT YHDYSVALLOISTA TULOA SAAVALLE

 • Muista, että Yhdysvalloista saadusta tulosta on maksettava veroa. Se on hyvä pitää mielessä.
 • Voit välttää kaksoisverotuksen Yhdysvalloista saadun tulon osalta täyttämällä asianmukaisesti W8BEN-E-lomakkeen, jos olet yritys, tai W8BEN-lomakkeen, jos olet henkilö, ja toimittamalla sen tuloa antavalle taholle.
 • Muista ilmoittaa kaikki Yhdysvalloista saamaasi tulo Verohallinnolle

Jos Yhdysvalloissa on jo pidätetty lähdevero saamastasi tulosta, voit vaatia lähdeveron hyvittämistä jälkikäteen Verohallinnolta. On erittäin suositeltavaa ottaa yhteyttä asiantuntijaan, kun tiedät saavasi tuloa Yhdysvalloista.

KAKSINKERTAISEN VEROTUKSEN POISTAMINEN

Kaksinkertaisen verotuksen estämisen kannalta on tärkeää toimia ajoissa ja täyttää sekä toimittaa W8BEN-E-lomake maksunantajalle.

Jo peritty lähdevero

Kun ulkomailla saadusta tulosta on jo peritty lähdevero, tulee kaksinkertaisen verotuksen poistamista vaatia Verohallinnolta. Suomessa kaksinkertainen verotus voidaan poistaa kahdella tavalla:

 • hyvitysmenetelmällä
 • vapautusmenetelmällä

Suomen ja Yhdysvaltojen välillä käytetään hyvitysmenetelmää, jossa Yhdysvalloissa maksettava lähdevero vähennetään Suomessa samasta tulosta maksettavasta verosta.

On kuitenkin tärkeää huomata, että hyvitettävän veron määrä ei voi ylittää Suomessa maksettavan veron määrää. Jos olet maksanut enemmän veroja Yhdysvaltoihin kuin mitä sinun tulisi maksaa Suomeen, ylimenevä osuus siirtyy seuraaville vuosille. Huomaa myös, että hyvitettävän veron määrä ei voi ylittää Yhdysvalloissa maksettua veroa.

Kaksinkertaisen verotuksen poistamista voidaan vaatia:

 • Veroilmoituksella
 • Verotuksen päätyttyä oikaisuvaatimuksella

Oikaisuvaatimusten käsittelyaika voi kestää jopa vuoden. Jos huomaat, että joudut maksamaan veroa Yhdysvaltoihin, voit myös pienentää Suomessa määrättyä ennakkoveroa OmaVerossa samasta tulosta. 

Haluamme olla avuksi!

Alderilla on kokonaisvaltaista osaamista yrityksiä koskevan verotusasioiden ja juridiikan eri osa-alueilta. Avustamme ja autamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä asiakaslähtöisesti löytämään tilanteen kannalta parhaat ratkaisut ottamalla huomioon muuttuvan sääntelyn ja ajankohtaisen oikeuskäytännön.

Miten me voisimme olla sinulle avuksi? Lue lisää palveluistamme.