Hae sivustolta

Rekisteröintivelvollisuudet liittyen yrityksen tosiasiallisiin edunsaajiin

Vielä on aikaa täyttää rekisteröintivelvollisuudet liittyen yrityksen tosiasiallisiin edunsaajiin.

Julkaistu 13.05.2020

Vuonna 2017 toteutetuista lakiuudistuksista on seurannut uusia vaatimuksia kaupparekisteriin rekisteröitävien tietojen osalta. Tiettyjen kaupparekisteriin rekisteröityjen oikeushenkilöiden, kuten osakeyhtiöiden, on nykyään ilmoitettava rekisteriin muiden rekisteröitävien seikkojen ohella tieto siitä, kuka yrityksen tosiasiallinen edunsaaja on. Sen sijaan esim. pörssiyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt tai keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt eivät ilmoita tällaista tietoa rekisteriin.

Vaatimus tosiasiallisen edunsaajan rekisteriin ilmoittamisesta koskee sekä perustettavia osakeyhtiöitä että kaupparekisteriin tällä hetkellä merkittyjä osakeyhtiötä. Uuden rekisteröintivaatimuksen siirtymäajasta johtuen on vielä 1.7.2020 asti aikaa huolehtia, että vaadittavat tiedot tosiasiallisista edunsaajista toimitetaan PRH:lle.

Tosiasiallisia edustajia koskevan tiedon keräämisen taustalla on pyrkimys estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista sekä edistää tällaisen rikollisen toiminnan paljastamista. Tavoitteen kannalta olennaisessa osassa on tieto siitä, ketkä henkilöt tosiasiallisesti ovat yhtiön taustalla.

Mikä on tosiasiallinen edunsaaja

Se, kuka katsotaan tosiasialliseksi edunsaajaksi, on määritelty laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Useimmissa tapauksissa osakeyhtiön tosiasiallinen edunsaaja on luonnollinen henkilö, joka suoraan tai välillisesti omistaa 25 % oikeushenkilön osakkeista tai muuten omistaa vastaavan osuuden oikeushenkilöstä tai joka muulla perusteella (esim. sopimuksiin perustuen) käyttää vastaavaa määräysvaltaa kaupparekisterissä olevassa yrityksessä. Yhtiön on tehtävä ilmoitus tosiasiallisesta edunsaajasta, vaikka yrityksellä ei olisi määritelmän mukaisia edunsaajia tai tällaiset edunsaajat eivät olisi yrityksen tiedossa. Lisäksi tiedot tosiasiallisista edunsaajista on päivitettävä kaupparekisteriin aina, jos näissä tapahtuu muutoksia.

Se, kuka on yhtiön tosiasiallinen edunsaaja, on useimmissa tapauksissa selkeää ja helposti todettavissa. Joissain tapauksissa, jos esimerkiksi yhtiön taustalla on monimutkaisia omistusketjuja, voi käytännössä olla työlästä selvittää, kuka on lain määritelmän mukainen tosiasiallinen edunsaaja yhtiössä.  

Tiedon ilmoittamisesta vastuussa olevat ja tiedon julkisuus

Osakeyhtiössä hallitus on vastuussa kaupparekisteritietojen ajan tasalla pitämisestä ja tarvittavien ilmoitusten tekemisestä. Hallituksen on luonnollisesti mahdollista valtuuttaa joku muu, esim. asiamies, tekemään ilmoituksen puolestaan.

Lähtökohtana on, että kaikki kaupparekisteriin toimitettava tieto on julkista. Tieto tosiasiallisista edunsaajista ei kuitenkaan näy yhtiön kaupparekisteriotteella tai YTJ:stä haettavissa tiedoissa. Sen sijaan PRH luovuttaa kaupparekisteriin merkittyjä tietoja tosiasiallisista edunsaajista sopimusasiakkailleen ja asiakirjatilauksina, joten nämä tiedot luovutetaan niitä erikseen pyytävälle.

Haluamme olla avuksi!

Me Alderilla olemme apunasi kaikissa verotusta koskevissa kysymyksissä sekä avustamme tarvittavien hakemusten valmistelussa. Avustamme ennakkoperintään ja verokortteihin liittyvissä asioissa niin työntekijöitä, työnantajia kuin palkkahallinnon ammattilaisiakin. 

Meillä on kokonaisvaltaista osaamista eri kokoisten yritysten verokysymyksistä ja -suunnittelusta sekä verotuksen ja juridiikan eri osa-alueilta. Avustamme ja autamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä asiakaslähtöisesti löytämään tilanteen kannalta parhaat ratkaisut ottamalla huomioon muuttuvan sääntelyn ja ajankohtaisen oikeuskäytännön.

Miten me voisimme olla sinulle avuksi? Lue lisää palveluistamme.