Hae sivustolta

Luvassa rajat ylittäviä TP-tarkastuksia?

“Think international – act international – audit international”. Siinä tiivistetysti EU:n yhteisen siirtohinnoittelufoorumin (EU JTPF) lokakuun puolella julkaiseman raportin keskeinen ajatus. Raportti sisältää pohdintaa koordinoiduista siirtohinnoittelutarkastuksista EU-maiden välillä ja pyrkii tarjoamaan konkreettisia työkaluja aloitteen edistämiseksi. Kuten raportin johdannossakin todetaan, ovat kansainvälisten konsernien liiketoimet ja investointikohteet

Petteri Rapo

Julkaistu 01.11.2019

“Think international – act international – audit international”. Siinä tiivistetysti EU:n yhteisen siirtohinnoittelufoorumin (EU JTPF) lokakuun puolella julkaiseman raportin keskeinen ajatus. Raportti sisältää pohdintaa koordinoiduista siirtohinnoittelutarkastuksista EU-maiden välillä ja pyrkii tarjoamaan konkreettisia työkaluja aloitteen edistämiseksi.

Kuten raportin johdannossakin todetaan, ovat kansainvälisten konsernien liiketoimet ja investointikohteet lähes automaattisesti rajat ylittäviä, kun taas näitä liiketoimia ja investointeja valvovien veroviranomaisten osaaminen ja resurssit ovat useimmiten maantieteellisesti rajoittuneita. Ratkaisuksi tähän epäsuhtaan tarjotaan koordinoituja siirtohinnoittelutarkastuksia, joissa saman liiketoimen tai järjestelyn molemmat, eri valtioissa sijaitsevat osapuolet voitaisiin tarkastaa yhtäaikaisesti.

Mielenkiintoinen aloite voisi parhaimmillaan lisätä veroviranomaisten välistä läpinäkyvyyttä ja tehostaa verotusoikeuden jakamista siten, ettei kaksinkertaista verotusta (tai verotuksen puutetta) ilmenisi rajat ylittävissä liiketoimissa, ainakaan EU:n sisällä.

Samalla koordinoidut yhteistarkastukset voisivat vähentää tarvetta hallinnollisesti raskaisiin MAP-prosesseihin sekä poistaa kansainvälisten konsernien liiketoimintaympäristöstä yksipuolisten oikaisujen aiheuttamaa epävarmuutta. Toisaalta vaarana on myös uuden, hallinnollisesti entistä raskaamman prosessin synnyttäminen.

Seuraavaksi foorumin raporttia käsitellään EU:n päättävissä elimissä, jonka jälkeen ehdotus voi edetä mahdollisesti lainsäädännöllisten harmonisointitoimenpiteiden tasolle. Tarvetta niille riittää, sillä useissa keskeisissä EU-maissa paikallinen lainsäädäntö estää vieraan valtion viranomaisten suorittamat tarkastustoimet (kts. raportin liitteenä oleva yhteenvetotaulukko Annex 1).

EU JTPF:n raportti löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Kirjoittaja työskentelee vaativiin siirtohinnoittelutoimeksiantoihin erikoistuneena asiantuntijana ja osakkaana siirtohinnoittelutiimissämme (Transfer Pricing Services).

Tässä blogissa julkaisemme kokeneiden asiantuntijoidemme kirjoittamia artikkeleita ajankohtaisista aiheista.