Hae sivustolta

Verotarkastus – mitä se tarkoittaa ja miten siihen voi valmistautua?

Verotarkastukseen voi ja kannattaa valmistautua etukäteen. Blogissa avaamme verotarkastuksen tyypillisiä piirteitä, kerromme miten verotarkastukseen voi valmistautua sekä mitä kannattaa tehdä, mikäli yhtiö saa puhelun verotarkastajalta.

Katri Sorsavirta

Elina Pehkonen

Julkaistu 23.10.2023

“Verohallinnolta päivää, tulisimme suorittamaan yhtiöönne verotarkastuksen…” Näillä sanoilla alkaa usein puhelu, mitä harva yrittäjä tai yhtiön johtohenkilö haluaa saada. Verotarkastus voi pahimmillaan aiheuttaa raskaita maksuvelvoitteita yhtiölle, sen omistajille sekä työntekijöille, sillä verotarkastusten pääasiallinen näkökulma on edelleen veronsaajien etujen valvonnassa.

Verotarkastukseen voi ja kannattaa valmistautua etukäteen. Tässä blogissa avaamme verotarkastuksen tyypillisiä piirteitä, kerromme miten verotarkastukseen voi valmistautua sekä mitä kannattaa tehdä, mikäli yhtiö saa puhelun verotarkastajalta.

Mitä verotarkastuksessa tapahtuu?

Verotarkastuksessa tarkastetaan, vastaako kirjanpito harjoitettua liiketoimintaa, verolainsäädäntöä sekä Verohallinnolle annettuja ilmoituksia. Nykyään Verohallinnon suorittamista verotarkastuksista suurin osa toteutetaan yksittäisen verolajin osittaistarkastuksena, jolloin tarkastuksessa keskitytään vain tiettyyn verotuksen osa-alueeseen, kuten arvonlisäverotuksen kysymyksiin. Perinteisempää mielikuvaa vastaavat, useamman verolajin käsittävät kokonaisverotarkastukset, ovat nykyään harvinaisempia.

On hyvä muistaa, että verotarkastuksen yhteydessä verovelvollisella on laaja ilmoittamisvelvollisuus ja aineiston esittämisvelvollisuus, mikä ulottuu myös kirjanpitoaineiston ulkopuolisiin tietoihin. Näin ollen verotarkastaja saattaa pyytää myös aineistoa, mitä ei etukäteen tulisi ajatelleeksi, esimerkiksi yhtiön sisäisiä tiedotteita.

Verotarkastus alkaa useimmiten verotarkastajan puhelulla, missä kerrotaan verotarkastuksen aloittamisesta yhtiöön. Varsinainen tarkastus koostuu alkukeskustelusta, tarkastuksesta sekä loppukeskustelusta. Näiden aikana käydään läpi yhtiön liiketoimintaa, pyydettyä aineistoa sekä verotarkastajien tekemiä havaintoja. Varsinaisen tarkastuksen jälkeen verotarkastuksesta laaditaan verotarkastuskertomus, jossa esitetään tarkastettu ajanjakso, verolajit sekä maksuunpanoesitykset perusteluineen. Verotarkastuskertomukseen on mahdollista antaa vastine, minkä käsittelyn jälkeen verotarkastuksesta laaditaan lopullinen verotarkastuskertomus, joka sisältää myös lopulliset maksuunpanot.  Kokonaisuudessaan verotarkastusprosessi voi kestää muutamasta viikosta useisiin vuosiin.

Miten verotarkastukseen valikoituu?

Valtaosa verotarkastuksista on suunnitelmallisia tiettyyn toimialaan tai erityisprojekteihin liittyviä tarkastuksia. Verotarkastuksen kohteeksi voi joutua ilmiantojen tai muun impulssin perusteella. Nykyisin osa tarkastuksista saa alkunsa myös Verohallinnon selvityspyyntöön annetusta vastauksesta.

Verohallinnon antaman tiedon mukaan verotarkastusten painopistealueita vuonna 2023 ovat:

 • Ravintola-ala
 • Verottomat toimialat, kuten esimerkiksi finanssiala ja koulutusala
 • Kiinteistöihin liittyvät toimialat
 • Kansainväliseen kauppaan liittyvät asiat, erityisesti alv-kysymykset
 • Yritysjärjestelyt
 • Siirtohinnoittelu

Mitä verotarkastuksissa tyypillisesti tutkitaan?

Useimmiten verotarkastuksessa keskitytään suuriin asiakokonaisuuksiin. Havaintojemme perusteella seuraavat tilanteet ja asiat ovat kiinnostaneet verotarkastajia vuodesta toiseen:

 • Normaalista liiketoiminnasta poikkeavat toimet
  • esimerkiksi yritysjärjestelyt, suuret investoinnit tms.
 • Intressiyhtiöiden ja –henkilöiden väliset toimet
  • esimerkiksi peitelty osinko ja osakaslainat
 • Jaksotuskysymykset tulojen ja menojen osalta
  • esimerkiksi poistot, nettokorkomenot ja varaukset
 • Kansainväliset tilanteet ja henkilöstön liikkuvuuteen liittyvät tilanteet
 • Siirtohinnoittelukysymyksissä erityisesti tulon jakautuminen, aineettoman omaisuuden, kuten tavaramerkkien ja patenttien korvaukset, sekä rahoitukseen liittyvät kysymykset
 • Arvonlisäverotuksen osalta erityisesti normaalista verokannasta (24 %) poikkeavat toimet.
  • Systemaattiset, toistuvat virheet erityisesti arvonlisäveron osalta
 • Luontoisedut, henkilöstöedut ja verovapaat kustannusten korvaukset

Verotarkastukseen kannattaa valmistautua jo etukäteen

Verotarkastus on aina pienoinen yllätys, mutta hyvällä veroasioiden hoidolla voidaan valmistautua verotarkastukseen jo hyvissä ajoin. Hyviä esimerkkejä valmistautumisesta ovat

 • vastuullisesti hoidetut veroprosessit,
 • epävarmojen veroasioiden selvittäminen asiantuntijan avustuksella sekä
 • veroasioiden selkeä dokumentointi.

Viime aikoina yhtiöt ovat enenevissä määrin suorittaneet sisäisiä verotarkastuksia asiantuntijan avustuksella. Sisäisen verotarkastuksen lyömättömänä etuna on yhtiön veroasioiden kokonaisvaltainen läpikäynti, jolloin esille nousevat puutteet on mahdollista selvittää ja korjata jo hyvissä ajoin. Tällöin yhtiö voi luottaa siihen, että verotarkastuksen osuessa omalle kohdalle on veroasioiden hoito hyvällä mallilla.

Mitä tehdä verotarkastajan puhelun jälkeen?

Jo ensimmäisessä puhelussa verotarkastaja saattaa pyytää toimittamaan materiaalia tarkastusta varten. Ennen materiaalien toimittamista kannattaa kuitenkin ottaa hetki aikaa ja pysähtyä pohtimaan, miten tämä prosessi hoidetaan kunnialla loppuun. Yksi hyväksi havaittu tapa, on ottaa yhteyttä veroasiantuntijaan ja keskustella tilanne läpi hänen kanssaan.

Saitko kirjeen tai puhelun Verohallinnosta?

Me Alderilla olemme vuosittain mukana lukuisissa verotarkastus- ja valitusasioissa. Veroasiantuntijoillamme on vankka ja pitkäaikainen kokemus veroprosesseista ”pöydän molemmilta puolilta”. Verohallinnon toimintatapojen ja kulttuurin tunteminen onkin kiistaton etu veroprosessien hallinnassa.

Autamme mielellämme sinua ja yritystäsi kaikissa kotimaista yritysverotusta koskevissa verokysymyksissä. Meihin voit olla yhteydessä myös, jos haluat pohtia sisäistä verotarkastusta ja laittaa yrityksesi veroasiat kuntoon.

Miten me voisimme olla sinulle avuksi? Lue lisää palveluistamme.