Hae sivustolta

Verkkokaupan ALV-verouudistus voimaan 1.7. – Onko yrityksesi valmis?

Tässä blogikirjoituksessa keskitytään ALV-paketin vaikutuksiin suomalaisille yrityksille, jotka myyvät tavaroita kuluttajille Suomesta toisiin EU-maihin.

Sini Paljärvi

Julkaistu 07.06.2021

Tässä blogikirjoituksessa keskitytään ALV-paketin vaikutuksiin suomalaisille yrityksille, jotka myyvät tavaroita kuluttajille Suomesta toisiin EU-maihin. 1. heinäkuuta 2021 alkaen koko Euroopan unionin (EU) alueella astuu voimaan verkkokaupan arvonlisäverotuksen uudistus (ns. ALV-paketti).

ALV-paketin keskeisimmät vaikutukset:

✔ Arvonlisäverolakiin on lisätty EU:n sisäisen sekä maahantuotavien tavaroiden etämyynnin käsitteet ja etämyyntiä koskevat velvoitteet.

✔ Kaukomyynnin nykyiset jäsenvaltiokohtaiset raja-arvot (35 000 tai 100 000 euroa/vuosi) poistuvat. Ne korvautuvat uudella EU:n laajuisella 10 000 euron vuosittaisella etämyynnin ja tiettyjen palvelujen myynnin raja-arvolla. Myynteihin sovelletaan kuljetuksen päättymisvaltion verokantoja 1.7.2021 alkaen.

✔ Arvonlisäveron sähköinen erityisjärjestelmä laajenee merkittävästi. Myyjäyritykset voivat jatkossa maksaa arvonlisäverot keskitetysti kaikkiin EU-maihin yhden sähköisen järjestelmän kautta tavaroiden etämyynneistä (EU:ssa sijaitsevat tavarat ja EU:n ulkopuolelta maahantuodut tavarat, joiden arvo on alle 150 euroa) sekä kuluttajille myydyistä rajat ylittävistä palveluista.

✔ Pienten (alle 22 euron) tavaralähetysten vapautus maahantuonnin arvonlisäverosta poistuu.

✔ Erityisjärjestelmän käyttäminen on vapaaehtoista. Verkkokauppamyyjien tulee käytännössä joko i) rekisteröityä erityisjärjestelmään tai ii) arvonlisäverovelvolliseksi kaikkiin niihin EU maihin, joissa sijaitseville kuluttajille myyjäyritys tekee etämyyntejä silloin kun 10 000 euron EU:n laajuinen vuosittainen raja-arvo on ylittynyt.

Uudistus pienentää yritysten hallinnollisia kustannuksia, parantaa EU-alueen yritysten kilpailukykyä ja varmistaa sähköisen kaupan tehokkaamman verotuksen.

ETÄMYYNNIN KÄSITE

Arvonlisäverolakiin tehty keskeinen muutos koskee sen 19 a §:ään sisällytettyä EU:n sisäisen sekä maahantuotavien tavaroiden etämyynnin käsitteitä ja säännöksiä:

 • Yhteisön sisäisellä tavaroiden etämyynnillätarkoitetaan myyntiä, jossa myyjä tai joku muu myyjän puolesta kuljettaa tavaran ostajalle jäsenvaltiosta toiseen.  
 • Maahantuotavien tavaroiden etämyynnillätarkoitetaan myyntiä, jossa myyjä tai joku muu myyjän puolesta kuljettaa tavaran Yhteisön ulkopuolelta ostajalle johonkin jäsenvaltioon.  

Muutoksen myötä on täsmennetty tilanteita, joissa myyjä osallistuu vain välillisesti tavaran kuljetukseen. Jatkossa tavara katsotaankin kuljetetun myyjän toimesta tai puolesta myös silloin, kun myyjä osallistuu vain välillisesti tavaran kuljettamiseen eli esimerkiksi saattaa tavaroiden kuljetusliikkeen ja asiakkaan yhteen, vaikka muodollisesti kuljetussopimus olisikin vain asiakkaan ja kuljetusliikkeen välillä. 

ARVONLISÄVERON ERITYISJÄRJESTELMÄ

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä koostuu kolmesta eri järjestelmästä: unionin järjestelmä (OSS EU), muu kuin unionin järjestelmä (OSS non-EU) ja tuontijärjestelmä (IOSS).

Arvonlisäveron OSS (EU)-järjestelmä laajenee kattamaan muun muassa tavaroiden etämyynnin EU:ssa sijaitseville kuluttajille. Aiemmin järjestelmä koski vain tele-, lähetys- ja sähköisiä palvelujen myyntiä EU:ssa oleville kuluttajille.

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä on yhden yhteyspisteen rekisteröinti- ilmoitus- ja maksujärjestelmä.

Uudistuksen myötä yritys voi:

 • käyttää OSS(EU)- järjestelmää EU-kuluttajakaupassa
 • hoitaa yrityksen etämyynnin arvonlisäverovelvoitteet keskitetysti yhdessä EU-maassa erityisjärjestelmän kautta (yrityksen ei tarvitse ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveroa jokaisen ostajan maahan erikseen).

Myös EU:n ulkopuolelta toimitettavien tavaroiden etämyynteihin voidaan tietyissä tilanteissa soveltaa erityisjärjestelmää (IOSS). EU:n ulkopuolinen yritys, joka myy palveluita EU-kuluttajille voi myös tietyissä tilanteissa soveltaa erityisjärjestelmää (OSS non-EU).

MITÄ YRITYKSEN TULEE HUOMIOIDA

Uudistukset koskevat vain kuluttajille tapahtuvaa kauppaa. Lisäksi jokaisella EU-jäsenvaltiolla on omat arvonlisäverosäännökset, jolloin yrityksiä koskevia velvoitteita on joskus varauduttava selvittämään tapauskohtaisesti.

Esimerkkejä lisäselvitystä vaativista erityistilanteista:

 • tavara kuljetetaan Suomen ulkopuolelta suoraan muualle kuin Suomeen (tavara ei käy Suomessa)
 • tavara myydään paikallisesti toisessa EU-maassa
 • tavara kuljetetaan EU:n ulkopuolelta kuluttajalle EU-maahan
 • myyjällä on useampia erityisjärjestelmän kautta raportoitavia myyntejä (tavarat ja palvelut)
 • tavara myydään useammin kuin kerran, mutta kuljetetaan suoraan ensimmäiseltä myyjältä viimeiselle ostajalle (ketjukauppa)
 • tavaroiden palautukset eri tilanteissa ja/tai muualle kuin tavaroiden lähtöpaikkaan
 • myynteihin sovellettavat verokannat.

YRITYKSIÄ KOSKEVA MUISTILISTA

✔ Tarkista, mihin erityisjärjestelmään yrityksesi kannattaa rekisteröityä.

✔ Rekisteröinnin voi hoitaa ennakolta OmaVerossa, ja se astuu voimaan 1.7.2021 alkaen.

✔ Yritys voi rekisteröityä järjestelmään vain yhdessä EU-jäsenmaassa.

✔ Mikäli myyjäyritys ei halua rekisteröityä arvonlisäveron erityisjärjestelmään, pitää sen rekisteröityä alv-velvolliseksi kaikkiin niihin maihin, joissa kuluttajat ovat ostaneet erityisjärjestelmän piiriin kuuluvia palveluita tai tavaroita. Nykyisin kaukomyynneistä muissa EU-maissa alv-rekisteröityneiden yritysten kannattaa pohtia, siirtyvätkö ne uuteen järjestelmään.

✔ Jos etämyyntien arvonlisäverot raportoidaan arvonlisäveron erityisjärjestelmässä, tulee myynnit silti raportoida myös Suomen alv-ilmoituksella! Huomioithan eri raportointijaksot ja ilmoitusten määräpäivät jäsenvaltioiden välillä sekä mahdolliset valuuttakurssierot.

Haluamme olla avuksi!

Me Alderilla olemme apunasi kaikissa verotusta koskevissa kysymyksissä sekä avustamme tarvittavien hakemusten valmistelussa. Avustamme ennakkoperintään ja verokortteihin liittyvissä asioissa niin työntekijöitä, työnantajia kuin palkkahallinnon ammattilaisiakin. 

Meillä on kokonaisvaltaista osaamista eri kokoisten yritysten verokysymyksistä ja -suunnittelusta sekä verotuksen ja juridiikan eri osa-alueilta. Avustamme ja autamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä asiakaslähtöisesti löytämään tilanteen kannalta parhaat ratkaisut ottamalla huomioon muuttuvan sääntelyn ja ajankohtaisen oikeuskäytännön.

Miten me voisimme olla sinulle avuksi? Lue lisää palveluistamme.